Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm nie jest stanem przejściowym. Nie jest dolegliwością, która przechodzi sama. To poważna choroba, która może zaprowadzić do końca życia. Niestety, w większości przypadków nadużywanie alkoholu prowadzi do tragicznych skutków - śmierci, rozbicia rodziny, tragedii, krzywdzenia innych... Alkoholizm ma wpływ na całe życie, każdą jego sferę. Choroba ta ma charakter przewlekły, jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest ona niezawiniona. Zapoznaj się z ofertą leczenia alkoholizmu w prywatnym Ośrodku NASZ DOM.

Szczegóły oferty leczenia

Oferujemy 28-dniową terapię stacjonarną. Obejmuje ona:

 • intensywny program terapii uzależnień (grupowej oraz indywidualnej) w godzinach od 9.30 do 17.00 (z przerwą obiadową);
 • całodobową opiekę terapeutyczną, opiekę medyczną (podstawowe badania lekarskie oraz obserwacja stanu zdrowia);
 • wspomaganie procesu terapii poprzez wspólne posiłki, rozmowy, aktywności, wycieczki poza Ośrodek;

Ważne! Przyjmujemy do ośrodka osoby uzależnione, które podjęły decyzję o leczeniu, jednak nie są w stanie samodzielnie przerwać picia, są pod wpływem alkoholu czy też innych środków psychoaktywnych. Terapia alkoholowa może być poprzedzona kilkudniowym (w zależności od potrzeb) detoksem. Długość terapii z detoksem - 5 tygodni.

Warunki przyjęcia na terapię

 • Zgoda pacjenta na podjęcie leczenia i przyjęcie zasad panujących w Naszym Domu (podpisanie kontraktu),
 • Uiszczenie opłaty za pobyt (możliwość płatności w ratach).

Co ze sobą zabrać?

 • dokumentację medyczną, przebieg chorób (jeśli leczysz się przewlekle);
 • dowód osobisty;
 • ubrania stosowne do pory roku;
 • środki higieny osobistej;

Program pracy terapeutycznej

Nasz program pracy, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obejmuje dziewięć bloków tematycznych:

 • Diagnoza uzależnienia i alkoholizm jako choroba; Rozpoznanie objawów choroby alkoholowej - autodiagnoza
 • Warsztat pracy nad bezsilnością wobec alkoholu.
  Warsztat pracy nad rozpoznaniem i radzeniem sobie z głodem alkoholowym (przymusem picia).
 • Wizerunek choroby - mechanizmy uzależnienia: mechanizm iluzji i zaprzeczania, mechanizm nałogowej regulacji uczuć, mechanizm rozproszenia ja.
 • Warsztat pracy nad uczuciami: wstyd, poczucie winy, złość.
 • Proces zdrowienia, mapa śmierci i mapa życia, dojrzały wybór.
 • Trening TAZA i elementy treningu asertywności.
 • Sygnały ostrzegawcze a nawrót w chorobie uzależnienia od alkoholu. Mapa własnych sygnałów.
 • Osobisty Plan Zdrowienia.

Na jego podstawie tworzymy Osobisty Plan Terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika terapii.

Terapia stacjonarna w Ośrodku Leczenia Uzależnień NASZ DOM

Leczenie alkoholizmu w Naszym Domu opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. Jest możliwe wówczas, kiedy chory wyrazi na to zgodę - jest do tego odpowiednio zmotywowany i chętny.

Typowymi mechanizmami obronnymi występującymi podczas zmagania się z chorobą alkoholową są zaprzeczanie, wypieranie, obwinianie i minimalizacja. Uniemożliwiają one zobaczenie realnych konsekwencji swojego uzależnienia. To obrona przed leczeniem i wyjściem choroby na światło dzienne. Bardzo ważnym elementem terapii jest zaakceptowanie i przyznanie się do choroby.

Każda osoba uzależniona posiada indywidualną historię. W Naszym Domu pracują wykwalifikowani, ale jednocześnie doświadczeni terapeuci, którzy sami zmagają się z chorobą alkoholową i od wielu lat zachowują abstynencję. Są oni przykładem na skuteczność terapii, a także na to, że podejmowane w Naszym Domu działania wsparte programem AA pozwalają na zatrzymanie destrukcji i godne, trzeźwe życie z chorobą alkoholową. W ten sposób można uratować swoją przyszłość i rozpocząć od nowa życie pełne szczęścia, dumy, satysfakcji i samorozwoju.

Zostań w Ośrodku po terapii alkoholowej

Wszystkim osobom uzależnionym, które przebyły terapię w Naszym Domu, umożliwiamy przedłużony pobyt. Jeżeli nie masz dokąd wrócić lub środowisko w dotychczasowym życiu nie sprzyja Twojej trzeźwości - zamieszkaj w Ośrodku. Oferujemy pełne wsparcie terapeutyczne oraz pomoc w stawianiu pierwszych kroków na nowej drodze życia.

Daj sobie szansę na szczęśliwe życie z uzależnieniem

Leczenie alkoholizmu w Naszym Domu to szansa na pozbawienie choroby mocy niszczenia życia Twojego oraz Twoich bliskich.

Prywatne leczenie alkoholizmu nie jest tylko dla wybranych. Może być również dla Ciebie - skontaktuj się z nami. Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia podróży do trzeźwego, szczęśliwego i satysfakcjonującego życia w atmosferze szacunku i zrozumienia.

 • Przeprowadzamy niezbędne badania i wystawiamy zwolnienia lekarskie.
 • Przyjmujemy osoby nietrzeźwe (które wyraziły zgodę na pobyt) i przeprowadzamy bezpieczne odtrucie - detoks alkoholowy/narkotykowy.
 • Zapewniamy całodobową opiekę, pełne zakwaterowanie oraz wyżywienie.
 • Jako jeden z nielicznych ośrodków, prowadzimy każdego dnia 8 godzin intensywnej terapii.
 • Zespół Naszego Domu to przede wszystkim ludzie z własnymi doświadczeniami z terapii.
 • Leczenie choroby alkoholowej nie kończy się wraz z wyjściem z Ośrodka, dlatego: edukujemy uczestników terapii, czego mogą się spodziewać i uczymy metod radzenia sobie z uzależnieniem w ciągu dnia, organizujemy mitingi AA i NA, oferujemy konsultacje terapeutyczne i umożliwiamy korzystanie z zajęć wszystkim, którzy tego potrzebują.
Leczenie alkoholizmu NASZ DOM

Wielu uzależnionych obawia się przed podjęciem leczenia odwykowego. Nie jesteśmy szpitalem. W Naszym Domu tworzymy rodzinną atmosferę pełną zrozumienia i wzajemnego szacunku. Nikt nie jest gorszy ani lepszy. Wszyscy zmagają się z tym samym problemem i wspierają się w trzeźwieniu. Gwarantujemy pełną anonimowość, nie udzielamy żadnych informacji osobom postronnym czy organizacjom. Odwykowe leczenie alkoholizmu prowadzą terapeci, którzy sami są uzależnieni. Dlatego robią wszystko co w ich mocy, aby pomóc osobie uzależnionej, która jeszcze cierpi.

Terapeuta NASZ DOM Dariusz Siudak

Czy to już czas na terapię?

Główne objawy uzależnienia od alkoholu

W organizmie osoby uzależnionej występują biologiczne i czynnościowe zmiany spowodowane nadmiernym piciem alkoholu, które świadczą o występowaniu choroby i powinności leczenia alkoholizmu.

 • brak kontroli nad zachowaniem w odniesieniu do częstotliwości i ilości wypijanego alkoholu oraz związana z tym niepohamowana chęć jego spożywania; warto w tym miejscu zaznaczyć, że mechnizmy obronne choroby manipulują w taki sposób, aby przekonać uzależnionego o braku jakiegokolwiek problemu;
 • postępujące przystosowanie się organizmu do coraz to większej ilości wypijanego alkoholu - tak zwana tolerancja na alkohol i jej załamywanie w trakcie wieloletniego picia;
 • wystąpienie objawów zespołu odstawienia, który można załagodzić tylko dalszym spożywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych o podobnym działaniu;
 • z powodu zatrucia powstanie wielu szkód i zaburzeń w funkcjonowaniu psychiki i organizmu;
 • postępujący i przewlekły charakter choroby alkoholowej, który charakteryzuje się także nawrotowością mimo podejmowanego leczenia, a nawet abstynencji; bez względu na to, jak długo osoba uzależniona będzie trzeźwa, mechanizmy uzależnienia zaburzają realny pogląd na rzeczywistość i prowadzą do złamania abstynencji;

Są to podstawowe objawy alkoholizmu.

stacjonarne leczenie alkoholizmu

Jedna z sal terapii grupowej w Naszym Domu

Jakie są inne objawy skłaniające do podjęcia terapii alkoholowej?

Każdy człowiek jest inny, a więc i przebieg choroby będzie się różnił bardziej lub mniej w zależności od osoby. Poza wyżej wymienionymi objawami bardzo często pojawiają się także wahania nastrojów, gdzie samopoczucie i humor osoby znacznie się zmienia. Przechodzi przez stany euforyczne po depresję i skłonności do agresji.

Poprzez utratę zdolności nad kontrolowaniem ilości i częstotliwości spożywanego alkoholu, osoba uzależniona całe życie koncentruje wokół niego. Z tego powodu podstawowe potrzeby są odsunięte na dalszy plan. Rodzina i najbliżsi są współuzależnieni. Wszystkie relacje zostają zaniedbane. Hobby i pasje przestają sprawiać przyjemność, również zostają wykluczone. Chory przestaje wywiązywać się ze swoich obowiązków. Natomiast w jego umyśle nie pojawia się decyzja, by rozpocząć leczenie alkoholizmu, ponieważ choroba działa tak, by odwrócić uwagę od istniejącego problemu.

Terapia alkoholowa polega na skutecznym leczeniu uzależnienia, które jest bardzo podstępną chorobą. Nie pozwala osobie uzależnionej zrezygnować z picia, pomimo wszystkich negatywnych skutków. Chory zdaje sobie sprawę ze szkodliwego wpływu alkoholu na całe życie, jednak to nadal nie powstrzymuje go od sięgnięcia po kieliszek. Wprawia to osobę chorą w ogromną frustrację, która napędza błędne koło i powoduje jeszcze większą chęć spożycia. Za błędnym myśleniem stoją bardzo silne mechanizmy, które wzmacniają się wraz z rozwojem choroby.

Jednym z objawów, który może okazać się bardzo niebezpiecznym dla zdrowia i życia, jest tzw. klinowanie - picie na klin. Jest to spożywanie alkoholu w celu złagodzenia kaca i innych skutków wcześniejszego picia. Następstwem takiego zachowania może być ciąg alkoholowy, który oznacza długotrwałe spożywanie (min. 2 doby) powodujące zatrucie organizmu. W efekcie konsekwencją jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny. Jego objawy mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Serdecznie zapraszamy do lektury naszego bloga w zakładce "O uzależnieniach", gdzie szczegółowo wyjaśniamy wszystkie powyższe zagadnienia.

Skuteczną metodą przerwania ciągu alkoholowego i zapobiegnięcie wystąpienia objawów zespołu abstynencyjnego jest podjęcie leczenia alkoholizmu. W takim wypadku musi ono zostać poprzedzone kompleksowym detoksem przeprowadzonym przez specjalistów.

Co po zakończonym pobycie w Ośrodku?

Stacjonarna terapia alkoholowa jest tylko jednym z elementów długiego procesu leczenia uzależnienia w Naszym Domu. Alkoholizm to choroba niezawiniona, przewlekła i postępująca. Niestety w większości (jak nie w każdym) z przypadków następują nawroty choroby. Osoby uzależnione uczą się rozpoznawania symptomów nawrotu oraz radzenia sobie w życiu bez konieczności picia. Dzięki temu po wyjściu z Ośrodka wiedzą czego się spodziewać i jakie są metody odparcia choroby. Pobyt w ośrodku terapii uzależnień i kontynuacja zdrowienia to skuteczne leczenie alkoholizmu.

Po wyjściu z Ośrodka NASZ DOM, żaden z pacjentów nie zostaje sam. Organizowane są regularne mitingi AA (dwa razy w tygodniu) dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Odbywają się one na miejscu, w Ośrodku. Wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi osobami uzależnionymi są istotnym elementem w procesie zdrowienia.

Konsultacje telefoniczne z terapeutami są nieodpłatne. Każdy, kto potrzebuje pomocy lub zwyczajnej rozmowy może zwrócić się do nas lub przyjechać na zajęcia w dowolnym dniu.

Doświadczeni terapeuci, niepijący od wielu lat alkoholicy Dariusz Siudak i Stanisław Borek organizują kilka razy w roku kilkudniowe warsztaty terapeutyczne. Najczęściej odbywają się one w polskich górach - Pieninach, w hotelu jednej z uroczych miejscowości. Podczas warsztatów poruszane są:

 • tematyka uzależnień,
 • asertywność w abstynencji,
 • nawroty choroby,
 • rozpoznawanie, wyrażanie emocji i uczuć,
 • wspieranie w rozwoju,
 • motywowanie,
 • treningi umiejętności.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach terapeutycznych.

Dlaczego alkoholizm to choroba?

Nie bez powodu alkoholizm zyskał miano choroby. Pod wieloma kryteriami nie różni się od innych znanych chorób medycznych, takich jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie czy schizofrenia. Można wyróżnić kryteria, które odpowiadają chorobie alkoholowej, ale także innym chorobom:

 • jasna biologiczna podstawa,
 • wyjątkowe i rozpoznawalne symptomy oraz przejawy,
 • posiada przewidywalny przebieg i skutki,
 • nie ma zaplanowanej przyczyny,
 • ma indywidualną etiologię,
 • narusza nie tylko sferę psychiczną człowieka, ale także fizyczną.

Wg medycznego punktu widzenia z chorobą mamy do czynienia w momencie, w którym zaburzone lub uszkodzone zostaje funkcjonowanie organizmu. Alkoholizm powinien być leczony nie tylko z tego względu. Niesie za sobą poważne skutki, które naruszają każdą sferę życia osoby uzależnionej, a także jej najbliższych osób.

Zapraszamy do kontaktu każdego, kto chce podjąć leczenie, ma problem z ilością spożywanego alkoholu, a swoje zdrowienie pragnie powierzyć terapeutom w zamkniętym ośrodku leczenia alkoholizmu. Tel. 698 323 698 - terapeuta i właściciel Ośrodka Dariusz Siudak.

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję