Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm nie jest stanem przejściowym. Nie jest dolegliwością, która przechodzi sama. To poważna choroba, która może zaprowadzić do końca życia. Niestety, w większości przypadków nadużywanie alkoholu prowadzi do tragicznych skutków - śmierci, rozbicia rodziny, tragedii, krzywdzenia innych... Alkoholizm ma wpływ na całe życie, każdą jego sferę. Choroba ta ma charakter przewlekły, jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że jest ona niezawiniona. Zapoznaj się z ofertą leczenia alkoholizmu w prywatnym Ośrodku NASZ DOM.

Szczegóły oferty leczenia

Oferujemy 28-dniową terapię stacjonarną. Obejmuje ona:

 • intensywny program terapii uzależnień (grupowej oraz indywidualnej) w godzinach od 9.30 do 17.00 (z przerwą obiadową);
 • całodobową opiekę terapeutyczną, opiekę medyczną (podstawowe badania lekarskie oraz obserwacja stanu zdrowia);
 • wspomaganie procesu terapii poprzez wspólne posiłki, rozmowy, aktywności, wycieczki poza Ośrodek;

Ważne! Przyjmujemy do ośrodka osoby uzależnione, które podjęły decyzję o leczeniu, jednak nie są w stanie samodzielnie przerwać picia, są pod wpływem alkoholu czy też innych środków psychoaktywnych. Terapia alkoholowa może być poprzedzona kilkudniowym (w zależności od potrzeb) detoksem.

Warunki przyjęcia na terapię

 • Zgoda pacjenta na podjęcie leczenia i przyjęcie zasad panujących w Naszym Domu (podpisanie kontraktu),
 • Uiszczenie opłaty za pobyt (możliwość płatności w ratach).

Co ze sobą zabrać?

 • dokumentację medyczną, przebieg chorób (jeśli leczysz się przewlekle);
 • dowód osobisty;
 • ubrania stosowne do pory roku;
 • środki higieny osobistej;

Program pracy terapeutycznej

Nasz program pracy, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obejmuje dziewięć bloków tematycznych:

 • Diagnoza uzależnienia i alkoholizm jako choroba; Rozpoznanie objawów choroby alkoholowej - autodiagnoza
 • Warsztat pracy nad bezsilnością wobec alkoholu.
  Warsztat pracy nad rozpoznaniem i radzeniem sobie z głodem alkoholowym (przymusem picia).
 • Wizerunek choroby - mechanizmy uzależnienia: mechanizm iluzji i zaprzeczania, mechanizm nałogowej regulacji uczuć, mechanizm rozproszenia ja.
 • Warsztat pracy nad uczuciami: wstyd, poczucie winy, złość.
 • Proces zdrowienia, mapa śmierci i mapa życia, dojrzały wybór.
 • Trening TAZA i elementy treningu asertywności.
 • Sygnały ostrzegawcze a nawrót w chorobie uzależnienia od alkoholu. Mapa własnych sygnałów.
 • Osobisty Plan Zdrowienia.

Na jego podstawie tworzymy Osobisty Plan Terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika terapii.

 

Terapia stacjonarna w Ośrodku NASZ DOM

Leczenie alkoholizmu w Naszym Domu opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. Jest możliwe tylko wówczas, kiedy chory wyrazi na to zgodę - jest do tego odpowiednio zmotywowany i chętny.
Typowymi mechanizmami obronnymi występującymi podczas zmagania się z chorobą alkoholową są zaprzeczanie, wypieranie, obwinianie i minimalizacja. Uniemożliwiają one zobaczenie realnych konsekwencji swojego uzależnienia. To obrona przed leczeniem i wyjściem choroby na światło dzienne. Bardzo ważnym elementem terapii jest zaakceptowanie i przyznanie się do choroby.

Każda osoba uzależniona, uwikłana w tą chorobę posiada indywidualną historię. W Naszym Domu pracują wykwalifikowani, ale jednocześnie doświadczeni terapeuci, którzy sami zmagają się z chorobą alkoholową i od wielu lat zachowują abstynencję. Są oni przykładem na skuteczność terapii, a także na to, że podejmowane w Naszym Domu działania wsparte programem AA pozwalają na zatrzymanie destrukcji i godne, trzeźwe życie z chorobą alkoholową. W ten sposób można uratować swoją przyszłość i rozpocząć od nowa życie pełne szczęścia, dumy, satysfakcji i samorozwoju.

Daj sobie szansę na wygraną z uzależnieniem

Leczenie alkoholizmu w Naszym Domu to szansa na pozbawienie choroby mocy niszczenia życia Twojego oraz Twoich bliskich.

Prywatne leczenie alkoholizmu nie jest tylko dla wybranych. Może być również dla Ciebie - skontaktuj się z nami. Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia podróży do trzeźwego, szczęśliwego i satysfakcjonującego życia w atmosferze szacunku i zrozumienia.

 • Przeprowadzamy niezbędne badania i wystawiamy zwolnienia lekarskie.
 • Przyjmujemy osoby nietrzeźwe (które wyraziły zgodę na pobyt) i przeprowadzamy bezpieczne odtrucie.
 • Zapewniamy całodobową opiekę, pełne zakwaterowanie oraz wyżywienie.`
 • Jako jeden z nielicznych ośrodków, prowadzimy każdego dnia 8 godzin intensywnej terapii.
 • Zespół Naszego Domu to przede wszystkim ludzie z własnymi doświadczeniami z terapii.

Terapeuta NASZ DOM Dariusz Siudak

Czy to już czas na terapię?

Główne objawy uzależnienia od alkoholu

W organizmie osoby uzależnionej występują biologiczne i czynnościowe zmiany, które świadczą o występowaniu choroby i konieczności leczenia alkoholizmu.

 • brak kontroli nad zachowaniem w odniesieniu do alkoholu oraz związana z tym kompulsywna chęć jego spożywania;
 • postępujące adaptowanie się organizmu do coraz to większej ilości konsumowanego alkoholu - tak zwana tolerancja na alkohol i jej załamywanie w trakcie wieloletniego picia;
 • wystąpienie objawów zespołu odstawienia, który można załagodzić tylko dalszym spożywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych o podobnym działaniu;
 • z powodu intoksykacji (zatrucie spowodowane toksyną) powstanie wielu szkód i zaburzeń w funkcjonowaniu psychiki i organizmu;
 • postępujący i przewlekły charakter choroby alkoholowej, który charakteryzuje się także nawrotowością mimo podejmowanego leczenia, a nawet abstynencji;


Jakie są inne objawy skłaniające do podjęcia terapii alkoholowej?

Każdy człowiek jest inny, a więc i przebieg choroby będzie się różnił bardziej lub mniej w zależności od osoby. Poza wyżej wymienionymi objawami bardzo często występują także wahania nastrojów, gdzie samopoczucie i humor osoby znacznie się zmienia. Przechodzi przez stany euforyczne po depresję i skłonności do agresji.

Poprzez utratę zdolności nad kontrolowaniem ilości i częstotliwości spożywanego alkoholu, osoba uzależniona całe życie koncentruje wokół niego. Z tego powodu podstawowe potrzeby są odsunięte na dalszy plan. Rodzina i najbliżsi - wszystkie relacje zostają zaniedbane. Hobby i pasje przestają sprawiać przyjemność, również zostają wykluczone. Chory przestaje wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Terapia alkoholowa polega na skutecznym leczeniu uzależnienia, które jest bardzo podstępną chorobą. Nie pozwala osobie uzależnionej zrezygnować z picia, pomimo wszystkich negatywnych skutków. Chory zdaje sobie sprawę ze szkodliwego wpływu alkoholu na całe życie, jednak to nadal nie powstrzymuje go od sięgnięcia po kieliszek. Wprawia to osobę chorą w ogromną frustrację, która napędza błędne koło i powoduje jeszcze większą chęć spożycia. Za błędnym myśleniem stoją bardzo silne mechanizmy, które wzmacniają się wraz z rozwojem choroby.

Jednym z objawów, który może okazać się bardzo niebezpiecznym dla zdrowia i życia, jest tzw. klinowanie - picie na klin. Jest to spożywanie alkoholu w celu złagodzenia kaca i innych skutków wcześniejszego picia. Następstwem takiego zachowania może być ciąg alkoholowy, który oznacza długotrwałe spożywanie powodujące zatrucie organizmu. W efekcie konsekwencją jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny. Jego objawy mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Serdecznie zapraszamy do lektury naszego bloga w zakładce "O uzależnieniach", gdzie szczegółowo wyjaśniamy wszystkie powyższe zagadnienia.

Skuteczną metodą przerwania ciągu alkoholowego i zapobiegnięcie wystąpienia objawów zespołu abstynencyjnego jest podjęcie leczenia alkoholizmu. W takim wypadku musi ono zostać poprzedzone kompleksowym detoksem, który przeprowadzony zostanie przez profesjonalistów.

Stacjonarne leczenie alkoholizmu

Co po zakończonym pobycie w Ośrodku?

Stacjonarna terapia alkoholowa jest tylko jednym z elementów długiego procesu leczenia uzależnienia w Naszym Domu. Alkoholizm to choroba niezawiniona, przewlekła i postępująca. Niestety w większości (jak nie w każdym) z przypadków następują nawroty choroby. Osoby uzależnione uczą się rozpoznawania symptomów nawrotu oraz radzenia sobie w życiu bez konieczności picia. Dzięki temu po wyjściu z Ośrodka wiedzą czego się spodziewać i jakie są metody odparcia choroby.

Po wyjściu z Ośrodka NASZ DOM, żaden z pacjentów nie zostaje sam. Organizowane są regularne mitingi AA - dwa razy w tygodniu - dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Odbywają się one na miejscu, w Ośrodku. Wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi osobami uzależnionymi są istotnym elementem w procesie zdrowienia.

Konsultacje telefoniczne z terapeutami są nieodpłatne. Każdy, kto potrzebuje pomocy lub zwyczajnej rozmowy może zwrócić się do nas lub przyjechać na zajęcia w dowolnym dniu.

Doświadczony terapeuta, niepijący od wielu lat alkoholik Dariusz Siudak organizuje kilka razy w roku kilkudniowe warsztaty terapeutyczne. Najczęściej odbywają się one w polskich górach - Pieninach, w hotelu jednej z uroczych miejscowości. Podczas warsztatów poruszane są:

 • tematyka uzależnień,
 • asertywność w abstynencji,
 • nawroty choroby,
 • tematyka emocji i uczuć,
 • wspieranie w rozwoju,
 • motywowanie,
 • treningi umiejętności.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach terapeutycznych.

Dlaczego alkoholizm to choroba?

Nie bez powodu alkoholizm zyskał miano choroby. Pod wieloma kryteriami nie różni się od innych znanych chorób medycznych, takich jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy schizofrenia.
Można wyróżnić kryteria, które odpowiadają chorobie alkoholowej, ale także innym chorobom:

 • jasna biologiczna podstawa,
 • wyjątkowe i rozpoznawalne symptomy oraz przejawy,
 • posiada przewidywalny przebieg i skutki,
 • nie ma zaplanowanej przyczyny,
 • ma indywidualną etiologię,
 • narusza nie tylko sferę psychiczną człowieka, ale także fizyczną.

Wg medycznego punktu widzenia z chorobą mamy do czynienia w momencie, w którym zaburzone lub uszkodzone zostaje funkcjonowanie organizmu. Alkoholizm powinien być leczony nie tylko z tego względu. Niesie za sobą poważne skutki, które naruszają każdą sferę życia osoby uzależnionej, ale także najbliższych osób.

O UZALEŻNIENIACH

 • Dobrowolne leczenie odwykowe

  Dowiedz się, z jakich form terapii możesz skorzystać i jak zapisać się do poradni alkoholowej. Sprawdź, czym różni się odwyk w prywatnym ośrodku uzależnień od terapii w placówce państwow

 • Uzależnienie od hazardu

  Uzależnienie od hazardu należy do uzależnień behawioralnych. Tego typu nałóg polega na kompulsywnym wykonywaniu jakiejś czynności w celu osiągnięcia korzyści emocjonalnej, np. lepszej samoo

 • Zapaść po narkotykach - objawy i leczenie

  Osoba uzależniona od narkotyków stopniowo traci kontrolę nad ilością zażywanych środków odurzających. W ten sposób narkoman naraża się na zapaść po narkotykach. Objawy tego zaburzenia s

 • Przymusowe leczenie alkoholika

  Bardzo często spotykamy się z pytaniami: Jak zmusić męża alkoholika na leczenie? Jak zmusić alkoholika do leczenia? Gdzie zgłosić alkoholika na leczenie? Jak leczyć alkoholika bez jego zgody

 • Leczenie narkomana

  Zazwyczaj zaczyna się bardzo niewinnie, bo przecież nikt, kto sięga po pierwszego skręta czy działkę, nie chce stać się narkomanem. Zapoznaj się z artykułem, którego treść dotyczy leczeni

 • Bezpieczne wakacje bez alkoholu - porady dla osób uzależnionych

  Wakacje są czasem urlopów, wypoczynku, wyjazdów z rodziną i znajomymi. Dla osób trzeźwiejących (uzależnionych, które podjęły decyzję o abstynencji) może być to szczególnie trudny okres,

Nasza oferta

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję