Terapia alkoholowa

Alkoholizm nie jest stanem przejściowym. Nie jest dolegliwością, która przechodzi sama. To poważna choroba, która może zaprowadzić do końca życia. Niestety, w większości przypadków nadużywanie alkoholu prowadzi do tragicznych skutków - śmierci, rozbicia rodziny, tragedii, krzywdzenia innych... Alkoholizm ma wpływ na całe życie, każdą jego sferę. Choroba ta ma charakter przewlekły, jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest ona niezawiniona. Zapoznaj się z ofertą terapii alkoholowej w prywatnym Ośrodku NASZ DOM.

Szczegóły oferty leczenia

Oferujemy 28-dniową terapię stacjonarną. Obejmuje ona:

 • intensywny program terapii uzależnień (grupowej oraz indywidualnej) od rana do wieczora (z przerwą obiadową); sprawdź Plan Dnia;
 • całodobową opiekę terapeutyczną, opiekę medyczną (podstawowe badania lekarskie oraz obserwacja stanu zdrowia);
 • wspomaganie procesu terapii poprzez wspólne posiłki, rozmowy, aktywności, wycieczki poza Ośrodek;

Ważne! Przyjmujemy do ośrodka osoby uzależnione, które podjęły decyzję o leczeniu, jednak nie są w stanie samodzielnie przerwać picia, są pod wpływem alkoholu czy też innych środków psychoaktywnych. Leczenie alkoholizmu może być poprzedzone kilkudniowym (w zależności od potrzeb) detoksem. Długość terapii z detoksem - 5 tygodni.

Warunki przyjęcia na terapię

 • Zgoda pacjenta na podjęcie leczenia i przyjęcie zasad panujących w Naszym Domu (podpisanie kontraktu),
 • Uiszczenie opłaty za pobyt (możliwość płatności w ratach).

Co ze sobą zabrać?

 • dokumentację medyczną, przebieg chorób (jeśli leczysz się przewlekle);
 • dowód osobisty;
 • ubrania stosowne do pory roku;
 • środki higieny osobistej;

Program pracy terapeutycznej

Nasz program pracy, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obejmuje dziewięć bloków tematycznych:

 • Diagnoza uzależnienia i alkoholizm jako choroba; Rozpoznanie objawów choroby alkoholowej - autodiagnoza
 • Warsztat pracy nad bezsilnością wobec alkoholu.
  Warsztat pracy nad rozpoznaniem i radzeniem sobie z głodem alkoholowym (przymusem picia).
 • Wizerunek choroby - mechanizmy uzależnienia: mechanizm iluzji i zaprzeczania, mechanizm nałogowej regulacji uczuć, mechanizm rozproszenia ja.
 • Warsztat pracy nad uczuciami: wstyd, poczucie winy, złość.
 • Proces zdrowienia, mapa śmierci i mapa życia, dojrzały wybór.
 • Trening TAZA i elementy treningu asertywności.
 • Sygnały ostrzegawcze a nawrót w chorobie uzależnienia od alkoholu. Mapa własnych sygnałów.
 • Osobisty Plan Zdrowienia.

Na jego podstawie tworzymy Osobisty Plan Terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika terapii.

Daj sobie szansę na szczęśliwe życie z uzależnieniem

Leczenie alkoholizmu w Naszym Domu to szansa na pozbawienie choroby mocy niszczenia życia Twojego oraz Twoich bliskich.

Prywatna terapia alkoholowa nie jest tylko dla wybranych. Może być również dla Ciebie - skontaktuj się z nami. Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia podróży do trzeźwego, szczęśliwego i satysfakcjonującego życia w atmosferze szacunku i zrozumienia.

 • Przeprowadzamy niezbędne badania i wystawiamy zwolnienia lekarskie.
 • Przyjmujemy osoby nietrzeźwe (które wyraziły zgodę na pobyt) i przeprowadzamy bezpieczne odtrucie - detoks alkoholowy/narkotykowy.
 • Zapewniamy całodobową opiekę, pełne zakwaterowanie oraz wyżywienie.
 • Jako jeden z nielicznych ośrodków, prowadzimy każdego dnia 8 godzin intensywnej terapii.
 • Zespół Naszego Domu to przede wszystkim ludzie z własnymi doświadczeniami z terapii.
 • Leczenie choroby alkoholowej nie kończy się wraz z wyjściem z Ośrodka, dlatego: edukujemy uczestników terapii, czego mogą się spodziewać i uczymy metod radzenia sobie z uzależnieniem w ciągu dnia, organizujemy mitingi AA i NA, oferujemy konsultacje terapeutyczne i umożliwiamy korzystanie z zajęć wszystkim, którzy tego potrzebują.

Terapia stacjonarna w Ośrodku Leczenia Uzależnień NASZ DOM

Terapia uzależnienia od alkoholu w Naszym Domu opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. Jest możliwa wówczas, kiedy chory wyrazi na to zgodę - jest do tego odpowiednio zmotywowany i chętny.

Typowymi mechanizmami obronnymi występującymi podczas zmagania się z chorobą alkoholową są zaprzeczanie, wypieranie, obwinianie i minimalizacja. Uniemożliwiają one zobaczenie realnych konsekwencji swojego uzależnienia. To obrona przed leczeniem i wyjściem choroby na światło dzienne. Bardzo ważnym elementem terapii jest zaakceptowanie i przyznanie się do choroby.

Każda osoba uzależniona posiada indywidualną historię. W Naszym Domu pracują wykwalifikowani, ale jednocześnie doświadczeni terapeuci, którzy sami zmagają się z chorobą alkoholową i od wielu lat zachowują abstynencję. Są oni przykładem na skuteczność terapii, a także na to, że podejmowane w Naszym Domu działania wsparte programem AA pozwalają na zatrzymanie destrukcji i godne, trzeźwe życie z chorobą alkoholową. W ten sposób można uratować swoją przyszłość i rozpocząć od nowa życie pełne szczęścia, dumy, satysfakcji i samorozwoju.

Zostań w Ośrodku po terapii alkoholowej

Wszystkim osobom uzależnionym, które przebyły terapię w Naszym Domu, umożliwiamy przedłużony pobyt. Jeżeli nie masz dokąd wrócić lub środowisko w dotychczasowym życiu nie sprzyja Twojej trzeźwości - zamieszkaj w Ośrodku. Oferujemy pełne wsparcie terapeutyczne oraz pomoc w stawianiu pierwszych kroków na nowej drodze życia.

Wielu uzależnionych obawia się przed podjęciem leczenia odwykowego. Nie jesteśmy szpitalem. W Naszym Domu tworzymy rodzinną atmosferę pełną zrozumienia i wzajemnego szacunku. Nikt nie jest gorszy ani lepszy. Wszyscy zmagają się z tym samym problemem i wspierają się w trzeźwieniu. Gwarantujemy pełną anonimowość, nie udzielamy żadnych informacji osobom postronnym czy organizacjom. Leczenie odwykowe prowadzą terapeuci, którzy sami są uzależnieni. Dlatego robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc osobie uzależnionej, która nadal cierpi.

Terapia alkoholowa - zapytaj o wolne miejsca

ALKOHOLIZM

Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała alkoholizm za chorobę, zaklasyfikowaną jako F10 do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (od 2022 roku zaczęło się wdrożenie klasyfikacji ICD-11 w Polsce).

Co to jest alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą postępującą, śmiertelną, nieuleczalną, a także, co bardzo ważne - niezawinioną. To zaburzenie psychiczne polegające na uzależnieniu od etalonu, przejawiające się koncentracją życia wokół alkoholu oraz stałą lub nawracającą, bardzo silną potrzebą picia.

Wg ICD 10 (F10.2) alkoholizm to zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół uzależnienia).

Alkoholizm ma nie tylko wiele nazw (m.in. choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, zespół zależności alkoholowej, zespół uzależnienia od alkoholu, pijaństwo), ale także definicji i typologii.

Rodzaje alkoholizmu (typy)

Na przestrzeni lat powstało bardzo wiele publikacji na temat choroby alkoholowej, jej przyczyn i skutków. Przeprowadzone badania pozwoliły na lepsze zrozumienie uzależnienia i wywarły wpływ na zmianę myślenia o alkoholizmie, a np. podział “Typy alkoholizmu według E. M. Jellinka” stosowany jest do dzisiaj.

Wśród badaczy, lekarzy i naukowców przedstawiających swoje typologie i klasyfikacje znajdują się także: T. F. Tabor, J. Hauser, R. C. Cloninger, O. M. Lesch. Szczegółowe opisy ich publikacji można znaleźć na wielu stronach internetowych.

Alkoholizm objawy

Alkoholizm jako choroba posiada wyjątkowe, rozpoznawalne objawy, a także przewidywalny przebieg i skutki. Uzależnienie powoduje zaburzenie lub uszkodzenie funkcjonowania organizmu, oddziałując zarówno na psychikę, jak i fizyczność człowieka. Nieleczony alkoholizm powoduje destabilizację każdej sfery życiowej: rodzinną, społeczną, zawodową, materialną, duchową, emocjonalną, somatyczną itd.

Jakie są pierwsze objawy alkoholizmu?

Występowanie poniższych objawów nie jest jednoznaczne z uzależnieniem, jednak można je rozumieć jako sygnały ostrzegawcze. Przed pojawieniem się charakterystycznych zachowań i dolegliwości świadczących o chorobie alkoholowej mogą wystąpić:

 • regularne picie alkoholu (niezależnie od zawartości procentowej),
 • upijanie się do nieprzytomności,
 • picie w celu uśmierzenia kaca, tzw. klin,
 • picie w samotności, a także w celu poprawy złego nastroju,
 • luki w pamięci po spożyciu,
 • wsiadanie „za kółko” w stanie upojenia.

Niełatwo jest określić, kiedy zaczyna się alkoholizm. To bardzo cienka granica, którą z kolei bardzo łatwo jest przekroczyć.

Podstawowe objawy uzależnienia od alkoholu

Podstawowym objawem uzależnienia od alkoholu jest pragnienie picia i dążenie do jego zdobywania, bez względu na konsekwencje. Występowanie poniższych symptomów jest jednoznaczne z chorobą alkoholową.

 • Osoba uzależniona nie kontroluje ilości wypijanego alkoholu (wypije więcej, choćby planowała inaczej).
 • Po zmniejszeniu zawartości alkoholu we krwi występuje (niebezpieczny dla zdrowia i życia) zespół odstawienia.
 • Uzależnieni nie chcąc do niego dopuścić, łagodzą dolegliwości odstawienne dalszym piciem lub zażywaniem innych substancji psychoaktywnych o podobnym działaniu.
 • Występowanie nawrotów choroby, bez względu na utrzymującą się trzeźwość, podjęte leczenie czy całkowitą abstynencję.
 • Tolerancja na alkohol jest coraz większa i załamuje się w trakcie wieloletniego nadużywania etanolu.
 • Występowanie ciągów alkoholowych (gdzie stan nietrzeźwości trwa min. 48 godzin).
 • Alkoholik całe swoje życie koncentruje wokół alkoholu. Zaniedbuje swoje obowiązki, relacje z innymi ludźmi ulegają znacznemu pogorszeniu, a pasje i hobby zostają zamienione na picie.

Psychiczne objawy alkoholizmu

Sfera emocjonalna osoby uzależnionej jest zaburzona: nie potrafi myśleć logicznie, nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby, a jedyną formą ucieczki przed problemami, a zarazem źródłem przyjemności jest picie. Jakie jeszcze wymieniamy psychiczne objawy uzależnienia od alkoholu?

 • chwiejność emocjonalna, wahania nastroju;
 • ogromne poczucie winy i wstyd, szczególnie w okresach odstawienia;
 • poczucie sprawczości, siły i nieskończonych możliwości w stanach po spożyciu;
 • pogłębiające się zaburzenia pamięci i świadomości oraz problemy z koncentracją;
 • zaburzenia snu;
 • popadanie w gniew, zachowania agresywne;
 • nasilający się lęk, niepokój, stany depresyjne;

Na psychikę alkoholików bardzo silnie wpływają mechanizmy choroby, które zniekształcają poglądy, rozumienie rzeczywistości i emocji. Nie bez powodu o uzależnieniu tym mówi się jako choroba myśli lub zaprzeczeń. Rozwinięcie tego wątku znajduje się w poniższych artykułach - serdecznie zapraszamy do tej lektury, w celu lepszego zrozumienia działania choroby, jaką jest alkoholizm.

Fizyczne objawy alkoholizmu

Jak objawy alkoholizmu wpływają na wygląd i funkcjonowanie organizmu?

Alkohol spożywany w nadmiernych ilościach jest toksyczny dla organizmu, co w efekcie prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych tj.:

 • nudności, wymioty, biegunka;
 • wzmożone pocenie się;
 • drżenie całego ciała;
 • tachykardia (zaburzenie rytmu pracy serca);
 • nadciśnienie;
 • utrata apetytu;
 • odwodnienie;
 • spadek masy ciała;
 • osłabienie, łamliwość włosów i paznokci;

Objawy alkoholizmu na twarzy:

 • wysuszone śluzówki;
 • podkrążone, zasinione oczy;
 • zaczerwienienia na skórze, a jej kolor przybiera odcienie szarości;
 • próchnica jamy ustnej;
 • zmarszczki (przyspieszony proces starzenia się);

Oprócz powyższych dolegliwości, osoby uzależnione może dotknąć wiele poważnych schorzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

Wątroba jest odpowiedzialna za eliminację alkoholu z krążenia, dlatego jest jednym z najbardziej narażonych organów na jego niszczycielskie działanie. Powoduje zapalenie, stłuszczenie, włóknienie, a w końcu marskość wątroby.

Alkoholicy mają także znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, a także udaru mózgu, zawału serca, choroby wrzodowej, niedokrwistości, zapalenia trzustki, kamicy nerkowej.

stacjonarne leczenie alkoholizmu

Jedna z sal terapii grupowej w Naszym Domu

Jakie są inne objawy skłaniające do podjęcia terapii alkoholowej?

Każdy człowiek jest inny, a więc i przebieg choroby będzie się różnił bardziej lub mniej w zależności od osoby. Poza wyżej wymienionymi objawami bardzo często pojawiają się także wahania nastrojów, gdzie samopoczucie i humor osoby znacznie się zmienia. Przechodzi przez stany euforyczne po depresję i skłonności do agresji.

Poprzez utratę zdolności nad kontrolowaniem ilości i częstotliwości spożywanego alkoholu, osoba uzależniona całe życie koncentruje wokół niego. Z tego powodu podstawowe potrzeby są odsunięte na dalszy plan. Rodzina i najbliżsi są współuzależnieni. Wszystkie relacje zostają zaniedbane. Hobby i pasje przestają sprawiać przyjemność, również zostają wykluczone. Chory przestaje wywiązywać się ze swoich obowiązków. Natomiast w jego umyśle nie pojawia się decyzja, by rozpocząć leczenie alkoholizmu, ponieważ choroba działa tak, by odwrócić uwagę od istniejącego problemu.

Terapia alkoholowa polega na skutecznym leczeniu uzależnienia, które jest bardzo podstępną chorobą. Nie pozwala osobie uzależnionej zrezygnować z picia, pomimo wszystkich negatywnych skutków. Chory zdaje sobie sprawę ze szkodliwego wpływu alkoholu na całe życie, jednak to nadal nie powstrzymuje go od sięgnięcia po kieliszek. Wprawia to osobę chorą w ogromną frustrację, która napędza błędne koło i powoduje jeszcze większą chęć spożycia. Za błędnym myśleniem stoją bardzo silne mechanizmy, które wzmacniają się wraz z rozwojem choroby.

Jednym z objawów, który może okazać się bardzo niebezpiecznym dla zdrowia i życia, jest tzw. klinowanie - picie na klin. Jest to spożywanie alkoholu w celu złagodzenia kaca i innych skutków wcześniejszego picia. Następstwem takiego zachowania może być ciąg alkoholowy, który oznacza długotrwałe spożywanie (min. 2 doby) powodujące zatrucie organizmu. W efekcie konsekwencją jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny. Jego objawy mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Serdecznie zapraszamy do lektury naszego bloga w zakładce "O uzależnieniach", gdzie szczegółowo wyjaśniamy wszystkie powyższe zagadnienia.

Skuteczną metodą przerwania ciągu alkoholowego i zapobiegnięcie wystąpienia objawów zespołu abstynencyjnego jest podjęcie profesjonalnej terapii alkoholowej. W takim wypadku musi ona zostać poprzedzona kompleksowym detoksem przeprowadzonym przez specjalistów.

Fazy alkoholizmu

Choroba alkoholowa jest przewlekła i stale się rozwija. W każdej kolejnej fazie pojawiają się nowe objawy, a dotychczasowe się nasilają.

Elvin M. Jellinek współpracował z WHO jako ekspert w Komisji Dla Spraw Alkoholowych. Można twierdzić, że jego prace zrewolucjonizowały postrzeganie uzależnienia i mocno wpłynęły na rozwój badań nad alkoholizmem. Jellinek podzielił fazy alkoholizmu na:

 • fazę wstępną (prealkoholową),
 • fazę ostrzegawczą (zwiastunową),
 • fazę krytyczną (ostrą),
 • fazę przewlekłą (chroniczną).

Opisy poniższych faz uzależnienia ukazują także skutki alkoholizmu.

Faza wstępna

Wstępna faza alkoholizmu jest trudna do rozpoznania i może rozwijać się nawet kilka lat, ponieważ wzorce zachowania osoby na tym etapie nie obiegają znacznie od normy. Zaczyna kształtować się wtedy emocjonalny pociąg do alkoholu, który ma stabilizować nastrój, czyli po prostu poprawiać humor. Człowiek dostrzega, jak dobrze czuje się po spożyciu, co powoduje fascynację na myśl o piciu.

W fazie prealkoholowej nie pije się w ukryciu czy samotności, ale poszukuje się do tego wszelkich okazji. Osoba na tym etapie chętnie bierze udział w imprezach, wyjazdach czy spotkaniach towarzyskich dających sposobność do picia alkoholu.

Efektem tej fazy uzależnienia od alkoholu jest wzrost tolerancji, który powoduje, że aby osiągnąć podobny do wcześniejszego stan upojenia, trzeba wypić więcej. Coraz trudniej także poradzić sobie z niechcianymi emocjami (takimi jak stres, smutek, żal czy złość), a szybkie rozładowanie napięcia jest możliwe i skuteczne dzięki napojowi z procentami.

Faza ostrzegawcza

W fazie ostrzegawczej zaczynają się niecodziennie zachowania względem alkoholu, a przede wszystkim luki w pamięci. Są to tzw. palimpsesty, które nie powodują utraty świadomości, jednak po spożyciu ciężko sobie przypomnieć, co się wtedy wydarzyło. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dziury pamięciowe nie pojawiają się tylko po upiciu się do nieprzytomności, ale także po stosunkowo niewielkiej dawce alkoholu.

Nietrudno też zaobserwować, jak dana osoba pod wpływem napoju procentowego zmienia się, z cichej i spokojnej w rozgadaną, towarzyską, odważną i wesołą.

Odnosząc się do wzrostu tolerancji na alkohol, faza ostrzegawcza charakteryzuje się także odbiegającymi od normy zachowaniami. Osoba uzależniona na tym etapie musi wypić więcej, aby uzyskać ten sam efekt. Z tego powodu występuje z inicjatywą picia, narzuca szybkie tempo, a często również pije pomiędzy “kolejkami” lub w ukryciu. Kolejnym zachowaniem jest wypijanie alkoholu jeszcze przed imprezą czy spotkaniem towarzyskim.

Tutaj zaczyna się także picie w samotności, “z nudów”, bez konkretnej przyczyny czy okazji. Zaczynają się także wyrzuty sumienia i rozbicie emocjonalne, ponieważ uzależniony zaczyna dostrzegać, ile pije, jednak nie podejrzewa, że może mieć jakikolwiek problem.

Mechanizmy choroby alkoholowej zaczynają działać, a człowiek racjonalizuje swoje picie w rozmaity sposób. Komentarze innych osób związane z jego zachowaniem à propos picia są negowane, nierzadko w sposób agresywny.

Faza krytyczna

Powyższe fazy uzależnienia od alkoholu doprowadzają do kolejnej, krytycznej. Ten etap zaczyna się w chwili, kiedy osoba uzależniona przestaje mieć kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu. Oznacza to, że pomimo chęci czy planów wypicia określonej dawki, nie jest w stanie tego dokonać i wypija więcej. Bez względu na konsekwencje czy prośby bliskich.

W tej fazie choroby alkoholowej zaczynają się poważniejsze fizyczne objawy, takie jak głód alkoholowy, pojawiający się w krótkich okresach trzeźwości. Samo odstawienie wiąże się również z coraz to nieprzyjemniejszymi dolegliwościami. Z kolei utrzymanie krótkiej abstynencji uzależniony traktuje jako dowód na to, że nie ma żadnego problemu z piciem.

Osoba uzależniona skoncentrowana jest na:

 • piciu alkoholu,
 • planowaniu, jak i kiedy będzie mogła się napić,
 • zdobywaniu alkoholu.

Z tego względu wszystkie pozostałe sfery życia zostają zaniedbane. Praca, rodzina, obowiązki, pasje, własny wygląd idą w odstawkę. Mechanizmy uzależnienia działają coraz silniej i nie pozwalają alkoholikowi dostrzec swojego problemu, pomimo znacznego spadku jakości życia i uwag otoczenia. Jednak jego poczucie własnej wartości bardzo spada, chory czuje się bezradny i przygnębiony.

Faza przewlekła

Na tym etapie dla osoby uzależnionej nie liczy się już nic innego. Pije od samego rana i znajduje się w niemal ciągłym stanie upojenia alkoholowego.

Objawy ostatniego stadium alkoholizmu:

 • spadek tolerancji na alkohol - niewielkie dawki doprowadzają do stanu upojenia;
 • występowanie (bardzo niebezpiecznego) zespołu abstynencyjnego po przerwaniu ciągu wraz z powikłaniami (m.in. delirium tremens, padaczka);
 • obniżenie funkcji intelektualnych, emocjonalnych i psychoruchowych;
 • wypijanie wszystkiego, co w składzie posiada alkohol (np. perfumy, denaturat), co prowadzi do poważnych zatruć;

Organizm, który w krwioobiegu stale notuje wysoki poziom etanolu, jest wycieńczony i chory. To bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka.

Przyczyny alkoholizmu

Można rzec, że jedyną przyczyną alkoholizmu jest picie alkoholu. I stwierdzenie to wcale nie minęłoby się z prawdą. Jednak prawdą jest także to, że niektórzy ludzie się uzależniają, a inni nie. Nawet jeżeli z początku używali alkoholu w identyczny sposób.

Na tendencję do uzależnienia składa się kilka czynników - psychologiczne, środowiskowe i biologiczne. Mówi się, że predyspozycje do picia wynikają z genów, deficytów emocjonalnych (najczęściej powiązanych z dzieciństwem), środowiska, którym się otaczamy, kultury kraju, w którym mieszkamy, dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego czy zaburzeń psychicznych.

Nie można jednoznacznie określić przyczyny alkoholizmu u danej osoby, ponieważ zbyt wiele elementów zewnętrznych mogło się na to złożyć, tak samo, jak indywidualne predyspozycje organizmu i psychiki.

Terapia alkoholowa w stacjonarnym Ośrodku

Zadzwoń do nas i zapytaj o wolne miejsca.

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję