Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

Mitingi AA i NA

Detoks i późniejsza terapia to pierwsze kroki w procesie zdrowienia. Istotną częścią życia po przebytym leczeniu jest dalszy postęp w kierunku trzeźwienia.

W Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień NASZ DOM odbywają się mitingi AA oraz mitingi NA:

Mitingi AA (Anonimowi Alkoholicy) - w każdy wtorek i sobotę o godzinie 18:00.

Mitingi NA (Anonimowi Narkomani) - w każdą niedzielę o godzinie 17:00.

W Naszym Domu oferujemy także wsparcie dla osób współuzależnionych.

Grupa dla osób współuzależnionych - w każdą sobotę o godzinie 18.00.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Dariuszem Siudakiem pod numerem telefonu: 698 323 698.

 

Na czym polega miting AA?

Miting AA i NA to spotkania osób uzależnionych. W Naszym Domu są to kameralne spotkania, na których poruszane są tematy związane z procesem zdrowienia, uzależnieniami, uczuciami, emocjami. Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń osób pragnących prowadzić trzeźwe życie to bardzo istotny element terapeutyczny.

Wspólnoty AA i NA są dobrowolnymi, samopomocowymi grupami osób uzależnionych od alkoholu etylowego lub innych substancji tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i  wspomagania innych uzależnionych w jej osiąganiu. Jedynym warunkiem dołączenia do wspólnoty jest chęć zaprzestania picia czy brania. Nie ma żadnych opłat, jedynie dobrowolne datki.

Dlaczego anonimowi?

Na szczeblu osobistym anonimowość gwarantuje wszystkim uczestnikom AA i NA ochronę przed zidentyfikowaniem ich jako alkoholików, narkomanów, co jest szczególnie ważne dla nowicjuszy, ma kluczowe znaczenie w stworzeniu atmosfery ufności i otwartości - większość uzależnionych wstydzi się swojego picia i obawia publicznego ujawnienia.

Na szczeblu kontaktów z mediami (prasą, radiem, telewizją, filmem) anonimowość jest dobitnym wyrazem równości wszystkich we wspólnocie, hamując zarazem zapędy tych, którzy mogliby wykorzystać swoją przynależność do AA w celu osiągnięcia uznania, wpływów lub korzyści osobistych.

Wspólne trwanie w trzeźwości jest budujące i motywujące, także obserwowanie zmagań innych pozwala na łatwiejsze odnalezienie się w “trzeźwej” rzeczywistości.
Korzystanie z doświadczeń innych, wspólne spędzenie czasu i rozmowy pokazują, że nie jest się samemu ze swoim problemem.

W “Naszym Domu” jesteśmy przekonani, że terapia to tylko początek, a w procesie zdrowienia ogromne znaczenie ma wzajemna pomoc udzielana jednemu uzależnionemu przez drugiego uzależnionego.

O UZALEŻNIENIACH

Nasza oferta

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję