Mitingi AA i NA

Detoks i późniejsza terapia to pierwsze kroki w procesie zdrowienia. Istotną częścią życia po przebytym leczeniu jest dalszy postęp w kierunku trzeźwienia. NASZ DOM umożliwia osobom uzależnionym kontynuację leczenia poprzez uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, spotkaniach Klubu Abstynenta i warsztatach terapeutycznych. Prowadzimy spotkania Grupy dla osób współuzależnionych. Sugerujemy wszystkim zdrowiejącym uzależnionym uczestnictwo w mitingach AA i NA, które odbywają się m.in. w Naszym Domu.

 

Dąbrowa 316
26-001 Dąbrowa k. Kielc

 Mitingi AA
(Anonimowi Alkoholicy)

- każdy wtorek i sobota o godzinie 18:00.

Mitingi NA
(Anonimowi Narkomani)

- w każdą niedzielę o godzinie 18:00.

Grupa dla osób współuzależnionych


- w każdą sobotę o godzinie 18.00.

Na czym polega miting AA?

Miting AA i NA to spotkania osób uzależnionych, na których poruszane są tematy związane z procesem zdrowienia, uzależnieniami, uczuciami, emocjami. Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń osób pragnących prowadzić trzeźwe życie to bardzo istotny element terapeutyczny.

Wspólnoty AA i NA są dobrowolnymi, samopomocowymi grupami osób uzależnionych od alkoholu etylowego lub innych substancji psychoaktywnych tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i  wspomagania innych uzależnionych w jej osiąganiu. Jedynym warunkiem dołączenia do wspólnoty jest chęć zaprzestania picia czy brania. Nie ma żadnych opłat, jedynie dobrowolne datki. Na mitingach:

 • Nie oceniamy wypowiedzi innych, nie krytykujemy i nie teoretyzujemy.
 • Każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach.
 • Wszyscy obecni są zobowiązani do zachowania anonimowości osób oraz usłyszanych na mitingu spraw i zdarzeń.

Dlaczego anonimowi?

Na szczeblu osobistym anonimowość gwarantuje wszystkim uczestnikom AA i NA ochronę przed zidentyfikowaniem ich jako alkoholików, narkomanów, co jest szczególnie ważne dla nowicjuszy, ma kluczowe znaczenie w stworzeniu atmosfery ufności i otwartości - większość uzależnionych wstydzi się swojego picia/brania i obawia publicznego ujawnienia.

Na szczeblu kontaktów z mediami (prasą, radiem, telewizją, filmem) anonimowość jest dobitnym wyrazem równości wszystkich we Wspólnocie, hamując zarazem zapędy tych, którzy mogliby wykorzystać swoją przynależność do AA w celu osiągnięcia uznania, wpływów lub korzyści osobistych.

Wspólne trwanie w trzeźwości jest budujące i motywujące, także obserwowanie zmagań innych pozwala na łatwiejsze odnalezienie się w „trzeźwej” rzeczywistości. Korzystanie z doświadczeń innych, wspólne spędzenie czasu i rozmowy pokazują, że nie jest się samemu ze swoim problemem.

W Naszym Domu jesteśmy przekonani, że terapia to tylko początek, a w procesie zdrowienia ogromne znaczenie ma wzajemna pomoc udzielana jednemu uzależnionemu przez drugiego uzależnionego.

Znajdź miting

Mitingi AA i NA odbywają się w całej Polsce i za granicą. Spis mitingów znajdziesz na stronach:

O UZALEŻNIENIACH

 • Leki uzależniające - jak łatwo zostać ofiarą farmakologii

  Specjaliści na całym świecie alarmują o narastającej fali problemów związanych z lekami uzależniającymi. Od benzodiazepin, przez opioidy, aż po stymulanty - lista leków, które mogą prowad

 • Trzeźwy alkoholik - zachowanie, pułapki myślenia

  Trzeźwiejący alkoholik to osoba, która nie tylko podjęła się abstynencji, ale też postanowiła zdrowieć, czyli nabywać podstawowe umiejętności funkcjonowania w życiu bez alkoholu i innych

 • Odstawienie narkotyków - zespół abstynencyjny

  Uzależnienie od narkotyków nie jest wyborem, słabością charakteru czy brakiem silnej woli – to poważna, śmiertelna choroba. Jednym z najbardziej wyraźnych i alarmujących objawów jest zesp

 • Wpływ alkoholu na mózg

  Czy alkohol niszczy mózg? Pytanie retoryczne. Alkohol negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu - to fakt. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Regularne picie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w m

 • Narkotyki a depresja - dlaczego tak cierpisz?

  Jedną z moich największych auto-manipulacji w czynnym uzależnieniu było przekonanie, że cierpię na depresję, a narkotyki pomagają mi sobie radzić z tym potwornym stanem. Wtedy jeszcze nie zda

 • Uzależnienie od kokainy

  Uzależnienie jest chorobą, która polega na patologicznej, desperackiej ucieczce od własnych emocji poprzez zmianę stanu świadomości za pomocą substancji lub zachowania. Kokaina natomiast uzale

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję