Mitingi AA i NA

Detoks i późniejsza terapia to pierwsze kroki w procesie zdrowienia. Istotną częścią życia po przebytym leczeniu jest dalszy postęp w kierunku trzeźwienia. NASZ DOM umożliwia osobom uzależnionym kontynuację leczenia poprzez uczestniczenie w mitingach, zajęciach terapeutycznych, spotkaniach Klubu Abstynenta i warsztatach terapeutycznych.

W Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień NASZ DOM odbywają się mitingi AA oraz mitingi NA. Prowadzimy także spotkania Grupy dla osób współuzależnionych.

Dąbrowa 316
26-001 Dąbrowa k. Kielc

 Mitingi AA
(Anonimowi Alkoholicy)

- każdy wtorek i sobota o godzinie 18:00.

Mitingi NA
(Anonimowi Narkomani)

- w każdą niedzielę o godzinie 18:00.

Grupa dla osób współuzależnionych


- w każdą sobotę o godzinie 18.00.

Na czym polega miting AA?

Miting AA i NA to spotkania osób uzależnionych. W Naszym Domu są to kameralne spotkania, na których poruszane są tematy związane z procesem zdrowienia, uzależnieniami, uczuciami, emocjami. Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń osób pragnących prowadzić trzeźwe życie to bardzo istotny element terapeutyczny.

Wspólnoty AA i NA są dobrowolnymi, samopomocowymi grupami osób uzależnionych od alkoholu etylowego lub innych substancji tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i  wspomagania innych uzależnionych w jej osiąganiu. Jedynym warunkiem dołączenia do wspólnoty jest chęć zaprzestania picia czy brania. Nie ma żadnych opłat, jedynie dobrowolne datki. Na mitingach:

 • Nie oceniamy wypowiedzi innych, nie krytykujemy i nie teoretyzujemy.
 • Każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach.
 • Wszyscy obecni są zobowiązani do zachowania anonimowości osób oraz usłyszanych na mitingu spraw i zdarzeń.

Dlaczego anonimowi?

Na szczeblu osobistym anonimowość gwarantuje wszystkim uczestnikom AA i NA ochronę przed zidentyfikowaniem ich jako alkoholików, narkomanów, co jest szczególnie ważne dla nowicjuszy, ma kluczowe znaczenie w stworzeniu atmosfery ufności i otwartości - większość uzależnionych wstydzi się swojego picia/brania i obawia publicznego ujawnienia.

Na szczeblu kontaktów z mediami (prasą, radiem, telewizją, filmem) anonimowość jest dobitnym wyrazem równości wszystkich we Wspólnocie, hamując zarazem zapędy tych, którzy mogliby wykorzystać swoją przynależność do AA w celu osiągnięcia uznania, wpływów lub korzyści osobistych.

Wspólne trwanie w trzeźwości jest budujące i motywujące, także obserwowanie zmagań innych pozwala na łatwiejsze odnalezienie się w „trzeźwej” rzeczywistości. Korzystanie z doświadczeń innych, wspólne spędzenie czasu i rozmowy pokazują, że nie jest się samemu ze swoim problemem.

W Naszym Domu jesteśmy przekonani, że terapia to tylko początek, a w procesie zdrowienia ogromne znaczenie ma wzajemna pomoc udzielana jednemu uzależnionemu przez drugiego uzależnionego.

Mitingi NA

Znajdź miting

Mitingi AA i NA odbywają się w całej Polsce i za granicą. Spis mitingów znajdziesz na stronach:

O UZALEŻNIENIACH

 • Psychoza alkoholowa - skutki uzależnienia od alkoholu

  Psychoza alkoholowa to poważne zaburzenie psychiczne, które najczęściej występuje u osób z długotrwałym czynnym uzależnieniem od alkoholu. Stan ten jest związany z rozwojem objawów psychoty

 • Zespół FAS. Picie alkoholu w ciąży

  Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS ang. Fetal Alcohol Syndrome) jest jednym z najcięższych wyników ekspozycji płodu na alkohol podczas ciąży. Choroba FAS jest nieodwracalna i prowadzi do trwałyc

 • Picie kontrolowane - czy dla alkoholika jest możliwe?

  Wiem, że zaczynam "prosto z mostu", ale w tym temacie nie ma miejsca na żadną polemikę. Znam jednak setki, jak nie tysiące alkoholików i z całego swojego (ponad 25-letniego) doświadczenia w pr

 • Alkoholizm weekendowy - Czy picie co weekend to alkoholizm?

  Schemat picia alkoholu w weekendy może wydawać się nieszkodliwy. Jednak w przypadku wielu osób, które brały udział w terapii uzależnień w naszym Ośrodku, to właśnie weekendowe picie było

 • Abstynencja ≠ Trzeźwość

  Alkoholik, który zachowuje abstynencję, wcale nie musi być trzeźwy. Zachowanie abstynencji nie jest jednoznaczne z trzeźwością. Stwierdzenie to może budzić pewne kontrowersje. W tym artykule

 • Padaczka alkoholowa - objawy, pierwsza pomoc, leczenie

  Padaczka alkoholowa jest chorobą, która dotyka wiele uzależnionych od alkoholu osób w ostatniej, zaawansowanej fazie choroby. Jakie są objawy padaczki alkoholowej? Jak reagować i udzielić pierw

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję