Przymusowe leczenie alkoholika

Wielokrotnie w naszych artykułach poruszaliśmy kwestię zaburzonego widzenia rzeczywistości przez osoby uzależnione. Jedną z największych komplikacji, która stoi na przeszkodzie w leczeniu alkoholika, jest jego nieświadomość o istnieniu choroby. Bez względu na to, że rodzina i najbliżsi widzą problem i na różne sposoby sygnalizują swoje obawy, osoba uzależniona nie dopuszcza do siebie faktu, iż ma poważny problem z alkoholem/narkotykami. M.in. z tego powodu tak trudno jest namówić ją na terapię.

W poniższym artykule staramy się w prostych słowach przedstawić odpowiedzi na pytania, z którymi bardzo często spotykamy się w naszej pracy:

  • Jak zmusić męża alkoholika na leczenie?
  • Jak zmusić alkoholika do leczenia?
  • Gdzie zgłosić alkoholika na leczenie?
  • Jak leczyć alkoholika bez jego zgody lub jak załatwić przymusowe leczenie alkoholika?

Czy można zatem leczyć alkoholika bez jego zgody?

Otóż przymusowe leczenie alkoholika jest możliwe za pomocą procedury zobowiązania do poddania się leczeniu, jednak cały proces jest dosyć skomplikowany i nie zawsze kończy się wedle oczekiwań.

Każda osoba (rodzina, bliscy, znajomi, nieznajomi), która została dotknięta z powodu uzależnienia alkoholika, może skierować wniosek do gminy przynależnej do miejsca zamieszkania lub pobytu uzależnionego o przymusowe leczenie odwykowe. Do wniosku należy dołączyć także wszelkie dowody, które potwierdzają występowanie poniższych przesłanek.

W Artykule 24 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku możemy dowiedzieć się, że wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie, jeżeli z powodu picia osoby uzależnione:

  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizują małoletnich,
  • uchylają się od pracy,
  • systematyczne zakłócają porządek lub spokój publiczny.

Dlaczego należy skierować wniosek o przymusowy odwyk do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a nie od razu do Sądu Rejonowego?

Po otrzymaniu wniosku komisja powołuje biegłego, który ma za zadanie wydać orzeczenie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a następnie zgłasza sprawę do sądu. Tylko ww. komisja lub prokurator mogą przekazać wniosek do sądu.

Wzór wniosku o przymusowe leczenie alkoholika

Poniżej przedstawiamy, jak powinien wyglądać wniosek o przymusowe leczenie alkoholika. Przed podaniem imienia i nazwiska można wpisać także stopień pokrewieństwa lub zażyłości np. mój mąż/moja żona, mój brat/moja siostra, mój znajomy/moja znajoma itd.

Decyzja sądowa

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony i uznany jako zasadny, sąd może nałożyć na osobę zgłaszaną zobowiązanie do leczenia uzależnienia w stacjonarnym lub ambulatoryjnym trybie. Miejsce, do którego trafi, zależy od wielu kwestii, które również zostają rozpatrzone w trakcie całego postępowania.

Alkoholik nie stawił się na leczenie

W sytuacji, kiedy pomimo zobowiązania do leczenia, osoba uzależniona nie stawiła się w wyznaczonym terminie na terapię w wybranej placówce, sąd może zdecydować o doprowadzeniu alkoholika na leczenie z rąk policji.

Czy zmuszenie alkoholika do leczenia przyniesie pożądane efekty?

Przymus zwykle uznawany jest przez ludzi jako odebranie wolności osobistej - nie tylko tych zmagających się z nałogiem. Dla osoby uzależnionej konieczność stawienia się przed sądem z powodu picia może być wielkim wstrząsem i pierwszym dostrzeżonym sygnałem, że może jednak istnieje problem…

Niektórzy jednak pójdą w zaparte. Będą rozwścieczeni i rozżaleni, że ktoś bliski mógł zrobić im coś tak okropnego. Nie istnieje wtedy żadna motywacja do leczenia i nawet najwybitniejszy z terapeutów w najlepszym ośrodku terapii na świecie nie będzie w stanie pomóc. Współpraca, chęć zmiany i choćby najmniejsza motywacja są ważną częścią sukcesu w procesie terapeutycznym.

Ktoś, kto nie chce przestać pić i żyć w trzeźwości, nie ma na to szans. Uzależniony musi zrozumieć, co rujnuje życie nie tylko jego, ale i jego najbliższych. Zatem nie ma możliwości, aby zmusić alkoholika do leczenia, jeżeli nie wykazuje on do tego najmniejszych chęci.

Skuteczność przymusowego leczenia alkoholika bez jego zgody

Nie podlega wątpliwości, że dobrowolne leczenie alkoholizmu przynosi znacznie lepsze rezultaty. Czasami jednak jest to niemożliwe, dlatego przymusowy odwyk jest ostatecznym rozwiązaniem i w rzeczywistości jedynym ratunkiem dla osoby uzależnionej. Jego skuteczność jest jednak niewielka...

NASZ DOM z dumą określa swoją skuteczność w terapii uzależnień na 40-45%. Ale warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest ZGODA pacjenta na pobyt. Bardzo często osoby, które nie miały zamiaru podjąć leczenia, jedynie skorzystać z oferty detoksu (odtrucie organizmu), po rozmowie z naszymi terapeutami zdecydowały się zostać w Ośrodku na pełną terapię i do dzisiaj cieszą się satysfakcjonującym życiem w abstynencji.

Czasem wystarczy jedna rozmowa, aby zmienić życie na lepsze. Zadzwoń do nas.

ARTYKUŁ SPECJALNY

Dla wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu kogoś bliskiego, przygotowaliśmy artykuł specjalny: Jakie argumenty trafiają do alkoholika?

Zawiera on bardzo ważne zagadnienia w odniesieniu nie tylko do samego uzależnionego, ale także wszystkich osób znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji - przeczytaj ten wpis. Może okazać się on pomocą zarówno dla Ciebie, jak i zmagającego się z nałogiem bliskiego, ponieważ odpowiada na istotne pytania, m.in.: Jak zmotywować alkoholika do leczenia? Jak radzić sobie z alkoholikiem? Jak mu pomóc?

Poniżej przedstawiamy kilka wpisów, które także mogą Cię zainteresować.

O UZALEŻNIENIACH

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję