Wpływ alkoholu na mózg

O tym, że alkohol jest trucizną, nieczęsto się mówi, szczególnie w naszym społeczeństwie. U nas jednak nie ma i nie będzie żadnego tabu. Mówię o substancjach psychoaktywnych w pierwszej kolejności jako osoba uzależniona, później jako terapeuta. Dzielę się z wami swoim doświadczeniem i wiedzą, ponieważ wiem, że świadomość zagrożenia związanego z piciem alkoholu może uratować życie.

Czy alkohol niszczy mózg? Pytanie retoryczne. Alkohol negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu - to fakt. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Regularne picie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu, co bezpośrednio przekłada się na jakość każdej sfery życia człowieka.

Jednym z istotnych aspektów jest zanikanie kory mózgowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego za myślenie - odbieranie, przetwarzanie i reagowanie na informacje, pamięć i kontrolę impulsów.

Jak alkohol wpływa na mózg?

Obszary mózgu i skutki uszkodzenia przez alkohol

Co niszczy alkohol w mózgu? Zapoznaj się z poniższą listą.

Kora mózgowa

 • Skutki: alkohol wywiera negatywny wpływ na korę mózgową, powodując jej zanik lub atrofię. Długotrwałe spożywanie alkoholu może zakłócać normalne funkcjonowanie tego obszaru, prowadząc do problemów z pamięcią, koncentracją oraz umiejętnością podejmowania świadomych decyzji. Osoby z atrofią kory mózgowej mogą także doświadczać zaburzeń emocjonalnych oraz zmian w zachowaniu.
 • Przykład: niesamodzielność w codziennym funkcjonowaniu, wymaganie stałej opieki.

Ośrodkowy układ nerwowy

 • Skutki: zaburzenia zdolności krytycyzmu, problemy ze świadomością, zaburzenia nastroju, trudności w oddychaniu.
 • Przykład: gwałtowne zmiany nastroju, przechodzące dynamicznie od stanów euforycznych do depresji, nieumiejętność stawiania granic i zadbania o siebie.

Układ limbiczny

 • Skutki: zakłócenie funkcjonowania układu limbicznego - zaburzenia emocjonalne, zmiany w zachowaniu, intensywne zmiany nastroju, zwiększony poziom lęku, depresja, problemy z kontrolą impulsów, negatywny wpływ na system nagrody w mózgu, co sprzyja rozwojowi uzależnienia.
 • Przykład: uzależnienie od alkoholu, konflikty w relacjach, niska samoocena.

Brak witamin z grupy B i niedobór kaloryczny

 • Skutki: pogłębienie negatywnego wpływu alkoholu na mózg.
 • Przykład: Słabość fizyczna, dodatkowe problemy zdrowotne związane z niedożywieniem.

Móżdżek

 • Skutki: długotrwałe narażenie na alkohol może uszkodzić móżdżek, prowadząc do niezdarności, problemów z równowagą oraz trudności w wykonywaniu skomplikowanych zadań motorycznych. Uszkodzenie móżdżku może również wpływać na mowę, sprawiając, że staje się ona niejasna lub niewyraźna.
 • Przykład: niemożność składnego wypowiadania się, trudności w poruszaniu się.

Zmniejszenie masy mózgu

 • Skutki: poszerzenie szczeliny międzypółkulowej, mniejsza ilość połączeń nerwowych.
 • Przykład: trudności z zapamiętywaniem informacji i orientacją w przestrzeni.

Dendryty (krótkie połączenia między neuronami)

 • Skutki: zahamowanie wzrostu dendrytów, zmniejszenie liczby połączeń nerwowych.
 • Przykład: osoba starsza, która piła przez wiele lat, może doświadczyć skrócenia i zniszczenia dendrytów, co wpływa na procesy myślowe (tj. analiza, porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie).

Komórki nerwowe

 • Skutki: uszkodzenie komórek nerwowych, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, problemy z pamięcią operacyjną czy orientacją w czasie i przestrzeni.
 • Przykład: problemy z koncentracją lub odnalezieniem drogi nawet w znanych miejscach.

Nieodwracalne zmiany w mózgu po alkoholu

Nieodwracalne zmiany, które mogą pojawić się w mózgu w wyniku długotrwałego spożywania alkoholu:

 • Atrofia mózgu - skurcz i degeneracja komórek nerwowych, co skutkuje obniżeniem objętości mózgu. Ten proces negatywnie wpływa na różne funkcje umysłowe, takie jak pamięć czy zdolność do skoncentrowania się.
  Zaburzenia neurochemiczne - długotrwałe spożywanie alkoholu może prowadzić do zakłóceń w równowadze neurochemicznej mózgu, powodując znaczne wahania nastroju i zaburzenia funkcjonowania umysłowego.
  Zaburzenia pamięci - specyficzne dla alkoholizmu zaburzenia pamięci, które mogą objawiać się trudnościami w zapamiętywaniu nowych informacji czy okresami całkowitej amnezji.
  Uszkodzenie ciał komórkowych - utrudnia komunikację między neuronami, co z kolei może objawiać się m.in. problemami z planowaniem i podejmowaniem decyzji oraz koordynacją ruchową, zaburzeniem zdolności do rozwiązywania problemów, zaburzeniami percepcji czy powolną reakcją na bodźce.
  Uszkodzenie ośrodka ruchu - trwałe problemy z koordynacją i równowagą.
  Zespół Wernickego-Korsakowa - to poważne zaburzenie, które związane jest z chronicznym niedoborem witaminy B1, często występującym u alkoholików. Objawia się znaczącymi zaburzeniami pamięci oraz problemami z koordynacją ruchową.

Choroby i zaburzenia psychiczne związane z wpływem alkoholu na mózg

Wszelki wpływ alkoholu na psychikę człowieka jest związany z procesami zachodzącymi w mózgu. Psychika, obejmująca emocje, myśli, zachowania i percepcję, jest ściśle związana z działaniem i strukturą mózgu. Picie alkoholu może doprowadzić do pojawienia się zaburzeń i chorób takich jak:

Depresja

 • Skutki: Pogłębienie symptomów depresji, problemy z nastrojem i motywacją.
 • Przykład: Osoba pijąca regularnie może doświadczać chronicznego smutku i utraty zainteresowania życiem.

Zespół Korsakowa

 • Skutki: Ciężkie zaburzenia pamięci, problemy z uczeniem się i zapamiętywaniem nowych informacji.
 • Przykład: Osoba z zespołem Korsakowa może nie być w stanie zapamiętać nowych informacji i może zmyślać wydarzenia, aby wypełnić luki w pamięci.

Lęk i stany lękowe

 • Skutki: Zwiększony poziom lęku, napady lękowe, problemy z zasypianiem.
 • Przykład: Trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie z powodu silnego lęku.

Zaburzenia psychotyczne - psychoza alkoholowa

 • Skutki: Halucynacje, paranoje, urojenia.
 • Przykład: pojawiające się halucynacje lub paranoje, doświadczanie (widzenie, słyszenie, czucie) rzeczy, które nie są prawdziwe.

Zaburzenia osobowości

 • Skutki: zmiany w osobowości, impulsywność, problemy z kontrolą gniewu, agresja po alkoholu.
 • Przykład: zachowania impulsywne, trudności z kontrolowaniem reakcji emocjonalnych.

Picie alkoholu, niezależnie od tego, czy wydaje się nieszkodliwe, czy jest intensywne, może prowadzić do szeregu niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych - zarówno odwracalnych, jak i nieodwracalnych zmian.

Każdy, kto decyduje się na regularne spożywanie alkoholu, musi zdawać sobie sprawę, że nie jest wyjątkowy w kontekście potencjalnych skutków dla swojego organizmu i mózgu.

Każdy, kto pije alkohol, naraża się na ryzyko doświadczenia negatywnych zmian w mózgu. Mogą one obejmować zarówno zaburzenia odwracalne po zaprzestaniu picia, jak i te, które zostawiają trwałe objawy. To samo dotyczy poważnych chorób psychicznych. Nie wolno bagatelizować wpływu alkoholu na mózg!

Wpływ alkoholu na układ krążenia ze skutkami dla mózgu

 • Alkohol wpływa na ilość i funkcjonowanie różnych komórek krwi, takich jak czerwone krwinki, które są odpowiedzialne za transport tlenu, oraz białe krwinki, które są częścią systemu odpornościowego.
 • Regularne spożywanie dużych ilości alkoholu może prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi, co jest czynnikiem ryzyka dla różnych chorób sercowo-naczyniowych.
 • Alkohol działa jako rozrzedzający środek, co może zwiększyć ryzyko krwawień. Z drugiej strony, nadmierne spożywanie alkoholu w dłuższym okresie zwiększa ryzyko zakrzepów.

Wpływ na mózg

 • Zaburzenia w składzie krwi i jej funkcjach mogą wpływać na dostawę tlenu i składników odżywczych do mózgu, co jest podstawą dla jego prawidłowego funkcjonowania.
 • Długotrwałe picie alkoholu może prowadzić do uszkodzeń naczyń krwionośnych w mózgu, co zwiększa ryzyko udarów oraz innych problemów neurologicznych.
 • Przez nadużywanie alkoholu zostaje uszkodzona naturalna bariera ochronna, która jest kluczowa dla ochrony mózgu przed szkodliwymi substancjami przedostającymi się do krwi. Utrata tej bariery zwiększa podatność mózgu na infekcje i toksyny z krwi.
 • Stany zapalne w organizmie, w tym w mózgu, co może prowadzić do dalszych uszkodzeń komórek nerwowych i innych struktur mózgowych.

Mózg osoby nadużywającej alkohol jest stale przepracowany - balansuje na granicy swoich możliwości, żeby skutecznie zarządzać rozmaitymi funkcjami organizmu. Regularne narażanie się na przekraczanie tej granicy jest niezmiernie obciążające dla mózgu, co przyczynia się do powstania różnorodnych problemów zdrowotnych, włączając w to nieodwracalne zmiany w mózgu po alkoholu.

Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg - badania naukowe

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Pennsylvania, w którym uczestniczyło 36 tysięcy osób, zwraca uwagę na zaskakujące i niepokojące korelacje między regularnym spożyciem nawet niewielkich ilości alkoholu a procesem starzenia się mózgu. Analiza ujawniła, że osoby w wieku 50 lat, pijące średnio dwa piwa dziennie, miały mózgi biologicznie starsze o 10 lat w porównaniu do ich niepijących rówieśników.

Te wyniki kładą w wątpliwość wcześniejsze założenia dotyczące "bezpiecznych" limitów konsumpcji alkoholu, zalecanych przez różne instytucje. Choć niektóre wcześniejsze badania sugerowały, że umiarkowane spożycie alkoholu może nie być szkodliwe, a nawet może przynieść pewne korzyści, obecne badania, bazujące na znacząco większej populacji i uwzględniające szeroki zakres zmiennych, sugerują inaczej.

Naukowcy zwracają uwagę, że każda dodatkowa porcja alkoholu znacząco wpływa na przyspieszenie procesu starzenia się mózgu. Dlatego też, osoby regularnie spożywające większe ilości alkoholu mogą najwięcej zyskać na jego ograniczeniu, unikając przedwczesnego starzenia mózgu i innych związanych z tym komplikacji zdrowotnych.

Ten przełomowy zestaw danych zachęca do głębszej refleksji nad nawykami związanymi z piciem alkoholu, podkreślając, że nawet "niewielkie" ilości mogą mieć istotny wpływ na zdrowie neurologiczne na dłuższą metę.

Nadmierne spożywanie alkoholu negatywnie oddziałuje na organizm jako całość, ma destrukcyjny wpływ na wszystkie jego obszary np. funkcjonowanie wielu organów, takich jak wątroba czy trzustka, co prowadzi do licznych chorób, włączając marskość wątroby czy zapalenie trzustki. Ponadto - problemy z sercem, nadciśnienie, zwiększone ryzyko różnych nowotworów. Osłabienie układu odpornościowego, problemy z trawieniem i utrata masy mięśniowej - to kolejne aspekty szkodliwości alkoholu.

Nadal nie widzisz, jak alkohol niszczy mózg?

Zdajemy sobie sprawę, że przyznanie się do nałogu alkoholowego jest bardzo trudne. Jednak pragnę zwrócić uwagę, że picie alkoholu nie jest warte zniszczenia Twojego zdrowia, życia i cennych relacji z bliskimi. Z własnego doświadczenia znam ciężar, jaki niesie ze sobą uzależnienie i zapewniam, że nie jesteś w tym sam/a. W Ośrodku Terapii Uzależnień NASZ DOM, z pełnym zrozumieniem i akceptacją, oferujemy wsparcie i leczenie, które może pomóc Ci zatrzymać destrukcyjny wpływ nałogu na Twoje życie oraz życie Twoich bliskich. Zadzwoń do mnie. Tylko Ty możesz coś zmienić.

Regeneracja mózgu po alkoholu

Po odstawieniu alkoholu mózg rozpoczyna proces regeneracji.

 • Odbudowa połączeń nerwowych - po pewnym okresie abstynencji, mózg zaczyna odbudowywać uszkodzone połączenia nerwowe. Możliwe jest nawet utworzenie nowych komórek nerwowych, szczególnie w obszarach związanych z pamięcią i uczeniem się.
 • Stabilizacja poziomu neuroprzekaźników - rezygnacja z alkoholu pomaga w normalizacji poziomu neuroprzekaźników w mózgu, co poprawia nastrój i funkcjonowanie umysłu.
 • Poprawa funkcji kognitywnych - funkcje takie jak pamięć, koncentracja czy umiejętność rozwiązywania problemów, z czasem ulegają poprawie, choć w niektórych przypadkach uszkodzenia mogą być nieodwracalne.
 • Zmniejszone ryzyko zaburzeń psychicznych - odstawienie alkoholu może zredukować ryzyko wystąpienia różnych zaburzeń psychicznych związanych z chronicznym spożywaniem alkoholu, takich jak depresja czy lęk.
 • Wzmocnienie układu immunologicznego - układ immunologiczny także odzyskuje swoją siłę, co sprawia, że organizm staje się bardziej odporny na infekcje i choroby.
 • Regeneracja struktur mózgowych - niektóre struktury mózgowe, które zostały uszkodzone przez chroniczne spożywanie alkoholu, mogą zacząć się regenerować, jednak stopień regeneracji może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, w tym długości okresu picia.
 • Poprawa jakości snu - abstynencja od alkoholu często prowadzi do poprawy jakości snu, co jest kluczowe dla ogólnego zdrowia mózgu.

Proces regeneracji mózgu po odstawieniu alkoholu może być długi i wymaga czasu. Czas i efekt może być różny w zależności od indywidualnych cech osoby, takich jak ogólny stan zdrowia, czas trwania uzależnienia czy obecność innych współistniejących schorzeń. Profesjonalne leczenie, terapia, mitingi oraz wsparcie w procesie zdrowienia mogą okazać się niezbędne dla skutecznego powrotu do pełnej sprawności.

Dariusz Siudak

właściciel Ośrodka NASZ DOM
terapeuta uzależnień
uzależniony, zachowuje abstynencję od ponad 30 lat

Od początku swojej pracy zawodowej kieruje się przekonaniem, że nie ma beznadziejnych uzależnionych. Są tylko tacy, którzy utracili nadzieję…
tel. 698 323 698

O UZALEŻNIENIACH

 • Zatrucie alkoholowe - czym jest i do czego prowadzi?

  Zatrucie alkoholowe to stan, w którym poziom alkoholu we krwi jest na tyle wysoki, że powoduje zaburzenia funkcjonowania organizmu. Jest skutkiem spożycia większej ilości alkoholu, niż organizm

 • Jak skończyć z narkotykami? Wychodzenie z nałogu

  Jak wyjść z nałogu? Jak skończyć z narkotykami? Jak sobie poradzić? Co robić? Gdzie szukać pomocy? - Jeżeli zadajesz choć jedno z tych pytań, zapraszam do lektury!

 • Leki uzależniające - jak łatwo zostać ofiarą farmakologii

  Specjaliści na całym świecie alarmują o narastającej fali problemów związanych z lekami uzależniającymi. Od benzodiazepin, przez opioidy, aż po stymulanty - lista leków, które mogą prowad

 • Trzeźwy alkoholik - zachowanie, pułapki myślenia

  Trzeźwiejący alkoholik to osoba, która nie tylko podjęła się abstynencji, ale też postanowiła zdrowieć, czyli nabywać podstawowe umiejętności funkcjonowania w życiu bez alkoholu i innych

 • Odstawienie narkotyków - zespół abstynencyjny

  Uzależnienie od narkotyków nie jest wyborem, słabością charakteru czy brakiem silnej woli – to poważna, śmiertelna choroba. Jednym z najbardziej wyraźnych i alarmujących objawów jest zesp

 • Wpływ alkoholu na mózg

  Czy alkohol niszczy mózg? Pytanie retoryczne. Alkohol negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu - to fakt. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Regularne picie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w m

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję