Agresja po alkoholu

Agresja po alkoholu jest jednym z bardzo niepokojących i destrukcyjnych zachowań związanych z piciem.

Nie można lekceważyć problemu agresji wywołanej alkoholem. Ze względu na szerokie spektrum jej  manifestacji - od agresji słownej, poprzez inne formy, aż do fizycznej agresji po alkoholu - jest zagrożeniem nie tylko dla samej osoby pijącej, ale także dla całego otoczenia.

Statystyki pokazują, że niekontrolowane wybuchy agresji nietrzeźwych osób są jednym z głównych powodów interwencji policyjnych i konfliktów domowych. Dla wielu rodzin i bliskich agresja po alkoholu nie jest tylko suchym terminem – to codzienna, bolesna rzeczywistość. To ogromne cierpienie i permanentny lęk.

Najtrudniejszym aspektem ataków agresji po alkoholu jest fakt, że najczęściej dotyka ona tych, którzy najbardziej kochają - rodziny, dzieci, partnerów. Takie zachowania pozostawiają trwałe blizny - zarówno fizyczne, jak i psychiczne - najczęściej na całe życie.

Do ofiar agresji

Nikt nie ma prawa krzywdzić Was fizycznie ani emocjonalnie, niezależnie od przyczyn czy okoliczności. Jesteście wartościowymi ludźmi i zasługujecie na szacunek oraz bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że macie pełne prawo szukać pomocy i wsparcia, a przede wszystkim bronić się w obliczu zagrożenia. Nie jesteście sami w tej sytuacji - są miejsca i ludzie, którzy Wam pomogą.

Telefon Niebieskiej Linii: +48 800 120 002

Dzwoniąc pod numer infolinii, można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Rodzaje agresji

Agresja może przyjąć wiele form i jest klasyfikowana na różne sposoby w zależności od jej przyczyn, skutków i sposobu wyrażania.

Agresja fizyczna

Polega na użyciu siły fizycznej w celu wyrządzenia krzywdy innemu człowiekowi: np. uderzenie, kopnięcie, pchnięcie, przytrzymanie, szarpanie, rzucanie rzeczami w inną osobę.

Agresja słowna

Wyrażenie agresji za pomocą słów, które mogą krzywdzić innych, zawierać groźby lub wyzwiska: np. obrażanie, krzyk, wulgaryzmy, groźby.

Agresja pośrednia (pasywna)

Agresja, która nie jest bezpośrednio wymierzona w daną osobę, ale ma na celu wyrządzenie jej krzywdy poprzez omijanie bezpośredniego konfliktu: np. rozprzestrzenianie plotek, ignorowanie kogoś celowo, złośliwe komentarze za plecami, karanie milczeniem.

Agresja symboliczna

Wyrażenie agresji za pomocą symboli lub czynności (innych niż fizyczne lub werbalne): np. niszczenie przedmiotów czy kradzież w celu uprzykrzenia komuś życia (nie korzyści materialnej).

Różnica między agresją a przemocą

Choć te dwa terminy są często używane zamiennie, mają subtelne różnice:

 • Agresja odnosi się do każdego zachowania mającego na celu wyrządzenie krzywdy lub dominację nad inną osobą, niezależnie od tego, czy jest motywowana złymi intencjami, uzależnieniem, czy jest reakcją na zagrożenie.
 • Przemoc jest formą agresji, gdzie sprawca przeważa siłą. Może być psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna. Przemoc zawsze jest destrukcyjna, podczas gdy agresja może mieć różne konteksty i nie zawsze jest negatywna (np. agresja w sporcie).

Agresja a alkoholizm

Niekontrolowana agresja po alkoholu często jest oznaką poważnego problemu – uzależnienia. Alkoholizm rujnuje funkcjonowanie nie tylko samego chorego, negatywnie oddziałując na każdy aspekt jego życia - silnie wpływa także na jego najbliższych.

Zrozumienie związku pomiędzy agresją a alkoholizmem wymaga szerszego spojrzenia i zagłębienia się w mechanizmy uzależnienia.

 1. Choroba, nie wybór
  Przede wszystkim - alkoholizm to choroba. Osoby uzależnione nie wybierają celowo agresywnego zachowania; nie stają się alkoholikami z wyboru. Rządzą nimi mechanizmy choroby.
 2. Ucieczka
  Większość alkoholików pije w celu radzenia sobie z emocjami - próbują uciec od traum, stresu, lęków czy depresji. W postępującej chorobie uzależnienia alkohol przestaje być skutecznym środkiem radzenia sobie z bólem emocjonalnym, zaczyna stwarzać więcej problemów niż rozwiązań. Bezsilność prowadzi do agresji.
 3. Frustracja i utrata kontroli
  Osoby uzależnione odczuwają frustrację z powodu swojej nieumiejętności kontroli picia oraz z powodu negatywnych konsekwencji, jakie alkohol przynosi w ich życiu. Ta frustracja może być katalizatorem dla wybuchów agresji.
 1. Zaprzeczenie
  Mechanizmy alkoholizmu nie pozwalają dostrzec choremu swojej choroby. Zaprzecza istnienia problemu, minimalizuje skutki picia, racjonalizuje wybory. A każdy, kto chce stanąć na drodze do picia, staje się wrogiem - stąd krótka droga do ataków agresji po alkoholu.
 2. Naruszenie więzi
  Alkoholizm wpływa destrukcyjnie na relacje. Narusza zaufanie, prowadzi do konfliktów i nieporozumień. W obliczu narastających problemów w relacjach agresja staje się sposobem na wyrażenie złości, bólu czy frustracji.
 3. Zaburzenia neurologiczne
  Długotrwałe nadużywanie alkoholu może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, które z kolei mogą wpływać na zdolność do regulacji emocji i zachowań.
 4. Utrata tożsamości i poczucia wartości
  Alkoholizm może prowadzić do głębokich wewnętrznych konfliktów, w tym poczucia winy, wstydu i utraty własnej wartości. Agresja może być wyrazem wewnętrznej walki i bezradności.

 

Chociaż alkoholizm jest chorobą, której objawami mogą być zmienne stany emocjonalne i trudności w kontrolowaniu impulsów, nie może być usprawiedliwieniem dla agresywnego zachowania. Takie postępowanie jest niedopuszczalne. Każda dorosła osoba jest odpowiedzialna za swoje czyny, uzależniona czy nie.

Uzależnienie od alkoholu nie może być wymówką, a agresywne zachowania pod jego wpływem powinny być traktowane surowo, z powagą i stanowczością.

 

Agresja alkoholika a jego emocje

Za fasadą agresywnego zachowania osoby uzależnionej od alkoholu często kryje się ogromne cierpienie, lęk i dezorientacja. Alkoholizm to choroba, która zaczyna się od zmian w myśleniu, a kończy na całkowitej degradacji postrzegania siebie i świata.

Osoby uzależnione doświadczają szeregu nieprzyjemnych uczuć: winy, żalu, lęku, wstydu, frustracji czy beznadziei, często będąc ofiarami własnego osądu. Emocje te stają się nieznośnie intensywne i trudne do opanowania. To nie tylko ból fizyczny, a przede wszystkim psychiczny.

W desperackim poszukiwaniu ulgi, wielu alkoholików sięga po alkohol jako środek do wytłumienia tych uczuć. Picie staje się chwilowym rozwiązaniem, formą ucieczki od trudnych emocji. Powstaje błędne koło – im więcej piją, tym trudniej jest im radzić sobie z uczuciami na trzeźwo.

Nieprzeżyte i wytłumione emocje nie znikają w próżni. Gromadzą się, tworząc emocjonalną presję, która w końcu musi znaleźć ujście. Dla wielu osób uzależnionych od alkoholu agresja staje się drogą ucieczki, manifestacją nagromadzonych, nieprzeżytych uczuć. Taka reakcja jest desperackim krzykiem umysłu, który nie potrafi inaczej wyrazić swojego bólu i frustracji.

Za każdym wybuchem agresji kryje się ludzkie cierpienie, które wymaga zrozumienia i właściwej interwencji. Uzależnienie jest chorobą, która wymaga leczenia, tak samo jak każda inna, postępująca, śmiertelna choroba.

Nie wiesz, jak przekonać alkoholika do leczenia? Przeczytaj artykuł pod podanym odnośnikiem.

Agresja alkoholika w przerwie od picia

Co czuje alkoholik i jak się zachowuje, kiedy nie pije? - temu zagadnieniu poświęciliśmy cały osobny artykuł, zachęcamy do przeczytania pod podanym linkiem.

Świat alkoholika pozostaje pod kontrolą choroby. Myślenie, uczucia i zachowania podporządkowane są mechanizmom uzależnienia. Tylko terapia, taka jak w naszym Ośrodku leczenia uzależnień, może otworzyć oczy alkoholikowi oraz pozwolić mu zrozumieć, zaakceptować i leczyć swoją chorobę - wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Owszem, zdarzają się przypadki, gdzie uzależniony przestaje pić bez terapii, bez wsparcia, bez wiedzy o chorobie. Nikomu jednak nie życzymy syndromu suchego alkoholika, co jest ogromnym cierpieniem i drogą przez mękę.

Furia po alkoholu

Furia po alkoholu to ekstremalna forma agresji, która może wystąpić u osób pod wpływem. Alkohol upośledza kontrolę nad własnym zachowaniem, wpływa na zdolność do racjonalnego myślenia i oceny sytuacji. W efekcie, osoba pod wpływem alkoholu może reagować gwałtownie i nieproporcjonalnie do bodźców lub sytuacji, które normalnie by jej nie rozjuszyły. Charakterystyczne objawy furii po alkoholu:

 • Nagła i intensywna wściekłość - reakcja gniewu jest gwałtowna i nieadekwatna do sytuacji.
 • Agresja fizyczna - atak na innych, bicie, kopanie lub stosowanie inne formy przemocy fizycznej.
 • Agresja słowna - krzyki, wyzwiska, groźby. Język jest często obraźliwy i wulgarny.
 • Destrukcja - osoba w stanie furii może niszczyć przedmioty wokół siebie, rzucać nimi lub dewastować otoczenie.
 • Nadwrażliwość, brak dystansu do siebie - nawet niewielka uwaga lub sugestia mogą prowadzić do gwałtownej, agresywnej reakcji.
 • Paranoja i podejrzliwość - odczuwanie intensywnej paranoi lub podejrzliwość w stosunku do innych, co może prowadzić do agresji opartej na nieuzasadnionych podejrzeniach takich jak w Zespole Otella.
 • Długotrwałe pobudzenie - nawet jeśli sytuacja zostanie opanowana, osoba pod wpływem furii alkoholowej może mieć problem, żeby się uspokoić.
 • Autoagresja - pod wpływem alkoholu i furii człowiek może być agresywny wobec siebie samego.

Furia po alkoholu jest niebezpieczna zarówno dla osoby jej doświadczającej, jak i osób w jej otoczeniu.

Dlaczego alkohol prowadzi do agresji?

Agresja po alkoholu jest zjawiskiem skomplikowanym, wynikającym z połączenia różnych czynników. Aby zrozumieć, dlaczego alkohol może prowadzić do agresji, musimy przyjrzeć się kilku aspektom: biologicznym, psychologicznym i społecznym.

Biologiczne i neurologiczne przyczyny agresji po alkoholu

 • Alkohol zmniejsza zdolność do logicznego myślenia, oceny sytuacji oraz reakcji na bodźce zewnętrzne.
 • Picie alkoholu zakłóca poziom neurotransmiterów w mózgu, takich jak serotonina i dopamina, które w dużej mierze odpowiadają na regulację emocji.
 • Osoby pod wpływem mają trudności z interpretacją emocji i intencji innych ludzi, co jest częstą przyczyną nieporozumień i konfliktów.

Psychologiczne i społeczne czynniki prowadzące do agresji pod wpływem alkoholu

Każdy człowiek posiada wewnętrzne mechanizmy kontrolne, które powstrzymują go przed wyrażaniem pewnych zachowań w obecności innych. Dzięki tym hamulcom przestrzegamy norm i zasad społecznych, w odpowiednich chwilach decydujemy się na milczenie, a także kontrolujemy nasze emocje i impulsy w sposób społecznie akceptowany. Jaki ma to związek z alkoholem?

 • Alkohol upośledza aktywność w częściach mózgu odpowiedzialnych za kontrolę i planowanie, jednocześnie zwiększając ją w obszarach związanych z impulsywnością, co prowadzi do zachowań agresywnych. Człowiek pod wpływem działa na podstawie swoich instynktów i impulsów, jest bardziej podatny na wyrażanie myśli, uczuć i manifestowania zachowań, co nie miałoby miejsca na trzeźwo.
 • Po spożyciu alkoholu zdolność do oceny sytuacji i przewidywania konsekwencji działań jest zaburzona, czego przejawem może być agresja.
 • Alkohol tuszuje poziom lęku. Ludzie pod wpływem czują się często pewni siebie, bardziej odważni, mocni. Nie obawiają się konsekwencji swoich działań. Podejmują ryzykowne decyzje, np. konfrontując się z innymi.
 • Osoby pod wpływem alkoholu mogą czuć się bardziej pewne siebie i mniej zaniepokojone konsekwencjami swojego zachowania. To może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji, takich jak konfrontacja z kimś, z kim normalnie by się unikało.
 • Osoby pod wpływem mogą reagować bardziej emocjonalnie na sytuacje stresowe. W wielu przypadkach picie prowadzi do poczucia niesprawiedliwości lub sprowokowania, co może wywołać agresywną reakcję.

Indywidualne predyspozycje

Temperament to wrodzone cechy charakteru, które determinują, jak reagujemy na świat wokół nas. Osoby o silniejszym, bardziej ekspansywnym temperamencie mogą być bardziej skłonne do wybuchów gniewu i agresji, zwłaszcza w sytuacjach stresowych lub frustrujących. W połączeniu z alkoholem, który obniża kontrolę, ich skłonności do emocjonalnego reagowania mogą być nasilone.

Osoby o pewnych typach osobowości, np. osobowość borderline, mogą być bardziej skłonne do agresynwego zachowania. Alkohol może dodatkowo zaostrzać te tendencje, prowadząc do sytuacji, w których człowiek działa impulsywnie i nieprzewidywalnie.

Badania wykazują, że mężczyźni są generalnie bardziej skłonni do ataków agresji fizycznej niż kobiety, choć kobiety mogą przejawiać agresję w innych formach, takich jak agresja werbalna czy manipulacja. Testosteron, hormon występujący w większych ilościach u mężczyzn, jest często wiązany z agresywnym zachowaniem. Jednak warto zaznaczyć, że nie każdy mężczyzna i nie każda kobieta będą przejawiać agresję po spożyciu alkoholu; wiele zależy od indywidualnych cech charakteru i doświadczeń życiowych.

Agresja po alkoholu - jak z tym walczyć?

Agresja po alkoholu stanowi poważne wyzwanie zarówno dla osób ją przejawiających, jak i dla ich bliskich. Rozwiązanie problemu wymaga skoordynowanego podejścia, uwzględniającego zarówno przyczyny, jak i skutki tego zachowania. Co możesz zrobić z agresją?

 • Pierwszym krokiem jest przyznanie się do problemu. Jeśli zauważasz, że stajesz się agresywny/a po wypiciu alkoholu, ważne jest, aby to zaakceptować i podjąć działania. Nie minimalizuj ani nie racjonalizuj problemu.
 • Jeśli alkohol jest główną przyczyną agresji, rezygnacja z picia będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli nie potrafisz przestać pić, podejmij profesjonalną terapię alkoholową.
 • Terapia grupowa lub indywidualna, skoncentrowana na radzeniu sobie z emocjami i uzależnieniem od alkoholu będzie odpowiednim miejscem.
 • Jeśli jesteś w bliskich relacjach z kimś, kto przejawia agresję po alkoholu, otwarta i szczera komunikacja jest bardzo ważna. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie pozwalaj na agresywne zachowania w Twoją stronę. Nie ukrywaj, nie minimalizuj problemu. Nie czekaj, aż ktoś się zmieni. Jedyne, co możesz zmienić to tylko siebie i swoją sytuację.
 • Ustal jasne granice i zasady, które nie mogą być przekraczane oraz konsekwencje, które nastąpią w wyniku złamania zasad. Nie odpuszczaj, trwaj przy tych postanowieniach.
 • Zrozumienie źródeł agresji, a także mechanizmów uzależnienia to cenna wiedza, która może okazać się bardzo przydatna.
 • Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, takie jak Anonimowi Alkoholicy są nieocenioną pomocą dla alkoholików.

Pamiętaj, że agresja po alkoholu nie jest problemem, który można rozwiązać samodzielnie. Ważne jest, aby szukać wsparcia i pomocy, zarówno dla siebie, jak i dla swoich bliskich.

Powodem do wstydu mogą być zachowania agresywne - natomiast przyznanie się do problemu, szukanie rozwiązań i wprowadzanie ich w życie to powód do dumy!

Najczęściej zadawane pytania na temat agresji po alkoholu

Agresja po spożyciu alkoholu może świadczyć o problemach z kontrolą emocji, zaburzeniach osobowości lub uzależnieniu od alkoholu.

Może także oznaczać, że człowiek pod wpływem nie potrafi w inny sposób wyrażać swoich nieprzeżytych, nagromadzonych emocji i traum.

Tak, alkohol może pobudzać agresję. Picie alkoholu osłabia kontrolę nad zachowaniami, co może przejawiać się impulsywnością i atakami agresji. Alkohol wpływa na zdolność do racjonalnego myślenia i oceny sytuacji, co może sprawiać, że reakcje stają się przesadzone lub nieadekwatne do danej sytuacji. Chociaż alkohol może zmniejszyć zdolność hamowania impulsów, nie każda osoba reaguje w taki sam sposób. Wpływ alkoholu na agresję jest złożony i może zależeć od wielu czynników.

Najważniejsze jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Unikaj konfrontacji i staraj się nie pogarszać sytuacji. Szukaj pomocy w najbliższym otoczeniu. Wezwij odpowiednie służby. W dłuższej perspektywie warto skontaktować się z terapeutą lub psychologiem, gdzie znajdziesz bezpieczną przestrzeń na rozmowę o swoich lękach, traumach i problemach.

Jeśli dostrzegasz, że stajesz się agresywny po spożyciu alkoholu, powinieneś całkowicie z niego zrezygnować. Pytanie "jak nie być agresywnym po alkoholu" jest tego samego typu co: "jak pływać w basenie, żeby się nie zamoczyć?". Rozumiesz sens?

Przyczyną agresji są ukryte za nią emocje. Skontaktuj się z terapeutą lub psychologiem, którzy mogą Ci pomóc w rozpoznawaniu, nazywaniu pojawiających się uczuć oraz w nauce zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Jeśli nie potrafisz przestać pić, pomyśl o terapii uzależnień. Weź odpowiedzialność za swoje życie.

Nie rozmawiać. Najlepiej odejść, nie prowokując eskalacji konfliktu. Jeśli to niemożliwe, szukaj pomocy w najbliższym otoczeniu lub wezwij policję. Zawsze masz prawo do tego, żeby się bronić.

Problemy z agresją często mają głębsze przyczyny, dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, takich jak psycholog, psychiatra lub terapeuta. Terapia indywidualna, grupowa czy warsztaty mogą pomóc w zrozumieniu źródeł agresji i nauczeniu się zdrowych sposobów radzenia sobie z emocjami.

I co bardzo ważne - nie pić alkoholu ani nie stosować żadnych innych substancji psychoaktywnych.


Dariusz Siudak

właściciel Ośrodka NASZ DOM
terapeuta uzależnień
uzależniony, zachowuje abstynencję od ponad 30 lat

Od początku swojej pracy zawodowej kieruje się przekonaniem, że nie ma beznadziejnych uzależnionych. Są tylko tacy, którzy utracili nadzieję…
tel. 698 323 698

O UZALEŻNIENIACH