Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

 

Program AA w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień NASZ DOM

Dzięki AA i AN kilkaset tysięcy osób uzależnionych zmieniło swoje życie i potrafi funkcjonować bez środków, od których są uzależnione. Osoby te są świadome, że Program 12 kroków AA nie zawsze wystarcza i czasem wymaga wsparcia w profesjonalnej terapii alkoholowej. AA pomaga wyłącznie tym, którzy zgłaszają się dobrowolnie, chcą zerwać z nałogiem i żyć w trzeźwości.


Dlaczego leczenie w Ośrodku NASZ DOM opiera się na programie AA (Anonimowych Alkoholików)?

Po pierwsze dlatego, że jest to główny nurt w modelu leczenia uzależnień Minnesota, który przyjęliśmy jako model w naszym ośrodku.

Po drugie, nikt nie ma skuteczniejszej metody leczenia alkoholizmu i narkomanii niż AA i AN. Dlatego nieodzownym elementem każdego programu trzeźwienia powinny być właśnie te założenia programowe.


Anonimowi?

AA nie zajmują się żadnymi badaniami naukowymi, nie świadczą żadnych usług medycznych ani psychiatrycznych, nie uczestniczą w żadnych akcjach czy przedsięwzięciach i nie przyjmują żadnych darowizn z zewnątrz. Zachowują anonimowość wobec prasy, filmu oraz środków masowego przekazu. Zasada ANONIMOWOŚCI jest najważniejszą elementem spotkań AA. Podstawowym celem wszystkich AA jest trwanie w trzeźwości i pomaganie innym alkoholikom w jego osiąganiu.

W AA dowiadujemy się, jak wygląda życie na trzeźwo, jakimi metodami można osiągnąć pogodę ducha, szczęście i co może w tym przeszkadzać.


Słuchając, co innym się udało osiągnąć, możesz szybciej czynić postępy we własnym zdrowieniu

AA mają do zaoferowania łatwo dostępne środowisko sprzyjające ustawicznemu zdrowieniu i trzeźwieniu. Spotkania AA są dostępne dla wszystkich na całym świecie, nawet przez 24 godz.
w większych miastach. Są to miejsca, do których można pójść i znaleźć interesujące towarzystwo bez alkoholu czy narkotyków.

terapeuta uzależnień Dariusz Siudak


AA to „brama” do życia, a nie ucieczka od codzienności

To źródło siły i środków do wzbogacenia siebie i uczynienia życia bardziej sensownym.

Program 12 kroków to program duchowego osobistego powrotu do zdrowia. Życie w trzeźwości to ustawiczny rozwój duchowy. Z tym stwierdzeniem zgadzają się prawie wszyscy powracający do zdrowia i uczący się żyć ze swoim uzależnieniem.

Platon powiedział: „Żadna część nie będzie zdrowa, dopóki całość nie będzie zdrowa”. Zmiana życia następuje w wyniku przestrzegania zasad trzeźwości we wszystkich naszych poczynaniach. Tylko wtedy możemy odkrywać radość płynącą z życia w trzeźwości.

Bezpieczeństwo i skuteczność z realizacji 12 Kroków zapewnia 12 Tradycji AA. Są to sprawdzone i wypracowane metody przez AA na całym świecie.

Podczas trzeźwienia nie brak ludzi gotowych do wspierania innych w tworzeniu odpowiedzialnego stylu życia.

Ceny prywatnego leczenia alkoholizmu

Zapytaj o wolne miejsca
i aktualne ceny leczenia alkoholizmu
Informacje pod numerem tel:

+ (48) 698 323 698
prywatne leczenie alkoholizmu ceny, terapia uzależnień
Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję