Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

Model Minnesota - nieoceniona forma terapii uzależnień w leczeniu alkoholizmu


Gdzie powstał i dlaczego pracujemy według tego modelu?

Model Minnesota powstał w ośrodku „Hazelden”, który prowadzi swoją działalność w USA, w stanach: Minnesota, Nowy York, Teksas, Floryda i jest liderem w multidyscyplinarnym podejściu do leczenia uzależnień chemicznych. Od 60 lat oferuje specjalistyczne programy dla osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych, pomoc dla rodzin osób uzależnionych, prowadzi badania naukowe oraz kształci specjalistów w tym zakresie.

Koncepcje terapeutyczne modelu Minnesota dzięki Ewie Woydyłło, Wiktorowi Osiatyńskiemu oraz Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnień przy Fundacji Batorego stały się inspiracją dla lecznictwa odwykowego w Polsce. Od końca lat 80. stały się częścią szkoleń prowadzonych przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Dariusz Siudak terapeuta uzależnień - porozmawiamy?

 

Założenia modelu Minnesota

Od początku w modelu Hazelden koncentrowano się na odbudowie szacunku i godności osób uzależnionych. Przez lata model Minnesota podlegał ewolucji, lecz główne założenia pozostały niezmienne. Zaczęto wykorzystywać przeszkolonych specjalistów wywodzących się spośród alkoholików i narkomanów zdrowiejących według AA\AN („Hazelden” już od 1954 r. zaczął zatrudniać trzeźwiejących alkoholików).

Początkowo program trwał 60 dni, ale z czasem - ze względu na koszty - został skrócony do 28 dni. Po detoksykacji trwającej do 7 dni pacjent przechodził do programu - terapii uzależnienia opartej na modelu Minnesota.
Jest on podporządkowany dwóm głównym celom:

  • utrzymaniu abstynencji od alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój
  • zmianie destrukcyjnego stylu życia, zwiększeniu poczucia własnej wartości i zadowolenia w związku z zachodzącymi zmianami.

 

"Nie trzeba czekać, aż osoba uzależniona „sięgnie dna", by można jej pomóc"

W 1998 roku Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnień Fundacji Batorego zorganizowała seminarium z udziałem Stefana Johansona, który przez 14 lat pracował z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków w USA, a później był współtwórcą Ośrodków Leczenia Uzależnień opartych na modelu Minnesota w Europie. Model Johansona nie różnił się od modelu oryginalnego z „Hazelden”.

Johanson oparł się na programie 12 Kroków AA. Zaleca udział w mitingach AA i rodzinnych spotkaniach Al-Anon. Wykorzystał też w sposób zorganizowany kryzysy występujące w życiu osoby uzależnionej w celu przełamania mechanizmów obronnych i zmobilizowania pacjenta do podjęcia terapii. Oznacza to, że nie trzeba czekać, aż osoba uzależniona „sięgnie dna”, by można jej pomóc.

 

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień „NASZ DOM” oferuje terapeutyczne leczenie  alkoholizmu oparte na modelu Minnesota.

W terapii Johanson kładzie nacisk na pracę grupową i indywidualną. W założeniu modelu Minnesota uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest chorobą nieuleczalną, a to oznacza brak możliwości powrotu do tzw. kontrolowanego ich używania. Oznacza to też, że pomoc służy powstrzymaniu rozwoju choroby, a nie oferuje wyleczenia - ponieważ jest to niemożliwe.

Trudność leczenia wynika z faktu, że postępy zależą przede wszystkim od woli i chęci samego zainteresowanego, a cały proces wymaga czasu.

Proponowana przez „NASZ DOM” terapia daje możliwość nabycia ważnych umiejętności życiowych, aby bezpiecznie i z satysfakcją żyć z własnym uzależnieniem.

 

Stanisław Borek - terapeuta uzależnień

Ceny prywatnego leczenia alkoholizmu

Zapytaj o wolne miejsca
i aktualne ceny leczenia alkoholizmu
Informacje pod numerem tel:

+ (48) 698 323 698
prywatne leczenie alkoholizmu ceny, terapia uzależnień
Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję