Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

Terapia grupowa w uzależnieniach

Leczenie uzależnień w Naszym Domu opiera się przede wszystkim na intensywnej terapii grupowej. Wykorzystujemy ją w leczeniu alkoholizmu i narkomanii nie tylko ze względu na to, że pracujemy na terapeutycznym modelu Minnesota, który kładzie szczególny nacisk na taką formę terapii.

Terapia grupowa jako metoda leczenia uzależnień jest najskuteczniejsza. Przynosi nieocenione korzyści dla wszystkich uczestników, zarówno naszych podopiecznych, jak i terapeutów.

  • Wspiera w utrzymaniu abstynencji.
  • Edukuje.
  • Jest formą rozwoju.

Czym różni się terapia uzależnień od innych terapii?

Aby wyjaśnić różnicę pomiędzy terapią w leczeniu uzależnień a innymi terapiami (np. dotyczących depresji, zaburzeń nastroju, relacji), musimy przedstawić kilka faktów na temat choroby, jaką jest uzależnienie. Będziemy posługiwać się przykładem alkoholizmu.

Uzależnienie jest chorobą, która przejmuje kontrolę nad myśleniem alkoholika. Kolokwialnie mówiąc, rządzi nim. A dokładnie robią to mechanizmy choroby, którym poświęciliśmy więcej miejsca w poniższych artykułach:

Terapeuci uzależnień w Naszym Domu doskonale znają wszystkie mechanizmy wpływające na alkoholików, nie tylko z powodu wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej, ale także z autopsji. Z własnych przeżyć. Ponieważ są (od wielu lat) niepijącymi alkoholikami, bezbłędnie potrafią rozpoznać manipulacje „pijanego myślenia” swoich podopiecznych.

Alkoholik podczas terapii grupowej (czy też indywidualnej) będzie mówił o wszystkim, byle nie o swoim uzależnieniu. Choroba manipuluje myśleniem i zachowaniem chorego w taki sposób, żeby tylko do niej nie dotrzeć. Żeby tylko jej nie ruszać, żeby nie wyszła na światło dzienne. Uzależniony będzie zatem opowiadał o swoich problemach w domu, w relacjach, krzywdach z dzieciństwa, niepowodzeniach itd.

Zadaniem terapeuty jest niedopuszczenie do „schodzenia na manowce”. Rozmowa ma być na temat choroby alkoholowej, na temat uzależnienia i jego wpływu na życie.

Nie jest tak, że na podstawowej terapii uzależnień nie mówi się o swoich problemach. Owszem, mówi się. Jednak kontekst rozmowy ma opierać się na wpływie picia alkoholu na problemy w relacjach, w małżeństwie czy ogólnożyciowe. Czyli na tym, jak choroba alkoholowa wpłynęła na te, czy inne aspekty życia.

Terapeuta uzależnień nie pozwoli uzależnionemu na przykrywanie choroby alkoholowej problemami życiowymi. Zachowuje on czujność i potrafi przerwać wypowiedź podopiecznego w odpowiednim momencie. Pokazuje mu, co w danej chwili się dzieje, jakie mechanizmy właśnie oddziałują.

Korzyści z terapii grupowej

korzyści z terapii grupowej w uzależnieniuDlaczego uważamy, że terapia grupowa jest najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnień? Może zacznijmy od tego, że dla każdego człowieka przebywanie w grupie ludzi jest czymś całkowicie naturalnym. Przez całe życie jesteśmy w grupach - wśród rodziny, klas szkolnych, współpracowników itp. Skuteczność takiej formy leczenia (nie tylko w związku z uzależnieniami) jest potwierdzona wieloma badaniami, a także doświadczeniem naszym i naszych podopiecznych.

W Ośrodku Nasz Dom przebywają tylko i wyłączenie osoby uzależnione. Tworzą one naszą Wspólnotę. Wspólnota to jeden wspólny cel dla wszystkich - poprawa jakości życia ściśle powiązana z zachowaniem abstynencji od substancji psychoaktywnych. Poczucie przynależności daje nie tylko ogromną siłę, ale też motywację do działania.

Do najważniejszych korzyści z terapii grupowej zaliczamy:

  • Zrozumienie, wsparcie i wzajemny szacunek, ale i poczucie bezpieczeństwa. Tego doświadczają uczestnicy terapii grupowej, których poczucie własnej wartości i obraz samego siebie są przez chorobę mocno zaburzone.
  • Jednym z najważniejszych aspektów terapii grupowej jest tzw. lustro. Alkoholik widzi i słyszy wypowiedź innego alkoholika i dostrzega w nim samego siebie.
  • Świadomość, że nie jest się samemu, nie jest się odosobnionym w chorobie i problemach (a podstępna choroba alkoholowa izoluje od innych) to krok milowy w procesie terapeutycznym.
  • W grupie okazuje się, że to, co wcześniej różniło i dzieliło osobę uzależnioną od innych, teraz może być tym, co zbliża ich do siebie.
  • Uzależnieni dostrzegają także, że są potrzebni innym. Że mogą pomóc, że są cenni. Dzięki temu buduje się zdrowa samoocena i wzrasta poczucie własnej wartości.
  • Praca w grupie terapeutycznej to także rozwój osobisty. Nauka rozmawiania, słuchania, mówienia na swój temat, empatii i współczucia, nawiązywania relacji.

Uzależnienie takie jak choroba alkoholowa jest potężne. Samodzielna walka jest niemal w każdym przypadku skazana na porażkę.

Natomiast siła grupy jest tak ogromna, że ten wielki ciężar staje się możliwy do dźwignięcia. We Wspólnocie.

Jak wygląda terapia grupowa?

Terapia grupowa, jak sama nazwa wskazuje, przebiega w grupie. W Naszym Domu odbywa się ona codziennie, bez wyjątku. Na każdy dzień opracowany jest plan terapeutyczny.

Terapia grupowa dzieli się na część edukacyjną i terapeutyczną. Obejmuje poznawanie choroby i jej mechanizmów, a także poznanie samego siebie w jej kontekście, dostrzeganie mechanizmów we własnej osobie. To również nauka nazywania i wyrażania uczuć. Każdy uczestnik terapii pracuje według Osobistego Planu Terapii, wykonuje swoje zadania.

O szczegółach terapii grupowej może dowiedzieć się jedynie jej uczestnik.

Ceny prywatnego leczenia alkoholizmu

Zapytaj o wolne miejsca
i aktualne ceny leczenia alkoholizmu
Informacje pod numerem tel:

+ (48) 698 323 698
prywatne leczenie alkoholizmu ceny, terapia uzależnień