* Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Witamy w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień NASZ DOM
w Masłowie koło Kielc, Telefon +48 698 323 698 oraz +48 785 180 364

← Wszystkie artykuły

Dwanaście Kroków AA

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 

 

Reprinted with Permission of AA World Services, Inc.Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem

"zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem"
. Drugi współzałożyciel AA Dr Bob powiedział:
"W postaci skondensowanej naszych Dwanaście Kroków sprowadza się do słów: miłość i służba"
Pracować nad Programem AA to znaczy pracować nad Krokami. Cały program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami pozwala osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie w codziennym życiu poza Wspólnotą AA - część Kroku Dwunastego mówi... i stosować te zasady we wszystkich swoich poczynaniach. Wiele ludzi nie będących alkoholikami uważa, że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołali rozwiązać wiele innych problemów życiowych. Dwanaście Kroków to droga do szczęśliwego i wydajnego życia dla wielu ludzi zarówno alkoholików jak i nie alkoholików.
 

Trwała zmiana w 12 Krokach

W Kroku Pierwszym - przyznanie bezsilności prowadzące z czasem do akceptacji własnych ograniczeń; w Drugim - pojawienie się wiary w coś dobrego poza nami; w Trzecim - wyrzeczenie się kontroli, a więc budzenie się ufności; w Czwartym - zdobycie się na odwagę stanięcia w prawdzie; w Piątym - pokora i zaufanie do siły wyższej i drugiego człowieka; w Szóstym - pojawia się "światełko w tunelu", na końcu którego jest nadzieja na zmianę; w Siódmym - ulga, bo nie musimy walczyć samotnie, bo ktoś lub coś nam pomoże; w Ósmym - opuszcza nas strach i wstyd przed obejrzeniem się wstecz i zobaczeniem tego złego, co zrobiliśmy; w Dziewiątym - ostrożnie i taktownie naprawiamy to, co się da naprawić; z tego rodzi się poczucie wartości i szacunek dla siebie, a w końcu dumy; w Dziesiątym - to samo, co w Krokach od Czwartego do Dziewiątego, tylko aktualnie, każdego dnia, tu i teraz; w Jedenastym - urealnia się obietnica spokoju i akceptacji tego, co los chce i może nam dać; i w Dwunastym - największy skok na drodze do odbudowy poczucia wartości, wynikającej z robienia dla innych tego, co nam samym pomaga.

(E. Woydyłło)

Podobne artykuły


Następstwa nadużywania alkoholu - Zespół Abstynencyjny i powikłania

Nawroty choroby alkoholowej

Interwencja wobec osoby uzależnionej

Dlaczego motywowanie alkoholika do leczenia jest takie trudne?

Polecamy książkę

Czy dajemy gwarancję na skuteczność terapii?