Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

Stanisław Borek

Terapeuta uzależnień

1990-1996 pracował na Oddziale Odwykowym w Szpitalu Psychiatrycznym w Morawicy; od 1990 uczestnik seminariów Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, lektor Komisji na temat narkomanii, wiedzy o alkoholizmie oraz roli AA w leczeniu; 1991-1992 uczestnik Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie; 1997-1998 ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkołę Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Strategia” I i II stopnia, Szkołę Liderów w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP; od 1997 Instruktor szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych PARPA; realizator programów profilaktycznych dr Krzysztofa Wojcieszka rekomendowanych przez PARPA na terenie całej Polski; 2017 uczestnik Zaawansowanego Międzynarodowego Szkolenia Treningu Zastępowanie Agresji w Instytucie ‘Amity”, Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Fundacji im. Stefana Batorego.
Uzależniony od alkoholu długoletni abstynent z osobistymi przykrymi doświadczeniami w nawrocie choroby.

Nasz Zespół

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję