Ile trwa odwyk alkoholowy?

Alkoholizm wiąże się z zaburzeniem funkcjonowania życiowego, zarówno dla uzależnionego, jak i jego rodziny. Kiedy pojawia się choroba, bliscy zastanawiają się, ile czasu zajmie leczenie i jak długo trzeba będzie czekać na pozytywne zmiany. W przypadku uzależnienia sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku chorób dotyczących samego ciała. Ile trwa leczenie alkoholika? Od czego zależy czas trwania odwyku alkoholowego? Wyjaśniamy!

Ile trwa leczenie alkoholika? Zaczynamy od detoksu

Detoks alkoholowy to w wielu wypadkach pierwszy etap odwyku alkoholowego. Potrzebują go szczególnie osoby, które pozostają w stanie nietrzeźwości lub cierpią na tzw. zespół abstynencyjny po nagłym odstawieniu używki. Przeważnie odtruwanie alkoholowe trwa 5-7 dni, ale czas ten może się wydłużyć w zależności od stanu pacjenta.

Co wpływa na czas trwania detoksu?

To, jak szybko organizm alkoholika wróci do równowagi, zależy od kilku czynników. Znaczącą rolę odgrywają szczególnie:

  • wiek i płeć,
  • stadium choroby alkoholowej,
  • waga,
  • nasilenie i rodzaj objawów odstawiennych,
  • obecność w organizmie innych substancji odurzających,
  • stopień zatrucia organizmu,
  • stan zdrowia,
  • ilość wypitego alkoholu,
  • czas trwania ciągu alkoholowego.

Niewątpliwie im dłużej dana osoba pozostawała pod wpływem alkoholu i im dotkliwsze są objawy zespołu abstynencyjnego, tym więcej czasu i wysiłku będą musieli włożyć specjaliści w usunięcie szkodliwych substancji z ciała chorego.

Nie każda osoba uzależniona, która chce podjąć się terapii, musi przechodzić przez detoks. Warunkiem jest kilkudniowa abstynencja poprzedzająca przyjazd do Ośrodka.

Odwyk alkoholowy - jak długo trwa?

Poszczególne ośrodki leczenia uzależnień zazwyczaj podają konkretne przedziały czasowe, w których odbywa się terapia. Ile trwa odwyk alkoholowy w Naszym Domu?

Nasi terapeuci prowadzą dla chorych intensywne zajęcia terapeutyczne przez 4 tygodnie. W trakcie spotkań w ramach terapii grupowej i indywidualnej alkoholicy dowiadują się, na czym polega ich choroba i jak radzić sobie z jej objawami w sferze psychicznej, duchowej i fizycznej.

Zatem cały odwyk alkoholowy twa 5 tygodni, obejmuje tygodniowy detoks i 4-tygodniową terapię.

Dokładnie określony czas trwania terapii nie oznacza jednak, że wszyscy pacjenci osiągają równowagę w tym samym momencie. Każdy alkoholik ma swoją historię i predyspozycje, w związku z którymi zaczął pić. O tym, od czego zależy podatność na uzależnienia, pisaliśmy w artykule pod podanym odnośnikiem.

Od czego jeszcze zależy długość terapii alkoholowej?

Przeszłość

Nierzadko źródła nałogu tkwią w przeszłości chorego. To, w jakim środowisku się urodził i wychował, jak funkcjonowała jego rodzina, jakie wzorce zachowań wyniósł z domu, może warunkować czas trwania terapii alkoholowej. Inne będzie tempo zdrowienia u alkoholika, który pochodzi z rodziny „pijącej” niż u osoby, której rodzice nie byli uzależnieni.

Tempo reakcji na terapię

Uczestnicy tej samej grupy terapeutycznej mogą robić postępy w różnym czasie. W innym momencie nauczą się identyfikować mechanizmy uzależnienia, rozpoznawać głód alkoholowy czy zwiastuny nawrotu choroby alkoholowej. Każdy człowiek rozmaicie radzi sobie też z przykrymi uczuciami, które wywołują chęć sięgnięcia po kieliszek.

Osobowość

Ludzie rodzą się z rozmaitymi predyspozycjami psychicznymi i umysłowymi. Jedni są porywczy i niecierpliwi, inni weseli i roztrzepani, jeszcze inni powolni i skłonni do pesymizmu. Cechy osobowości często wpływają zarówno na rozwój uzależnienia, jak i na czas trwania odwyku alkoholowego. Z tego względu oprócz terapii grupowej konieczne są również spotkania sam na sam z terapeutą uzależnień. Specjalista ten dopasowuje metodę leczenia do indywidualnych możliwości pacjenta, tworząc tzw. Osobisty Plan Zdrowienia.

Trzeźwienie - zadanie na całe życie

Alkoholizm to choroba, którą można zaleczyć, ale nie wyleczyć raz na zawsze. Osoba uzależniona musi zachować czujność i uważnie obserwować swoje reakcje na różne codzienne wydarzenia, np. w rodzinie czy w pracy. Alkoholikiem jest się przez całe życie. Dlatego bardzo ważna jest kontynuacja leczenia, np. poprzez spotkania Anonimowych Alkoholików, członkostwo w Klubie Abstynenta, kontakt z terapeutą, uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych. To wszystko dla uzależnionych umożliwia Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień NASZ DOM.

W otoczeniu trzeźwiejącego alkoholika może pojawić się wiele pokus. Czasami wystarczy spotkanie dawnego „kolegi od kieliszka”, by pojawił się głód alkoholowy. W jego wyniku istnieje duże ryzyko nawrotu uzależnienia. W tej sytuacji konieczne jest wznowienie terapii. Nasz Dom oferuje trwającą 2 tygodnie terapię nawrotów.

O ile więc odwyk alkoholowy w formie podstawowej trwa przez z góry określony czas, o tyle trzeźwienie to zadanie na całe życie. Na szczęście jego wypełnianie na co dzień jest możliwe - dzięki wewnętrznej motywacji, a także wsparciu ze strony rodziny, przyjaciół, terapeutów i Wspólnoty AA.

Zadzwoń do terapeuty

O uzależnieniach