Grupy samopomocowe — czym są?

Grupy samopomocowe to spotkania ludzi z tym samym problemem, którzy chcą wspierać się wzajemnie w rozwoju duchowym, emocjonalnym i zdrowieniu. Na spotkaniach grup samopomocowych nie ma specjalisty (terapeuty, psychologa itp.) — to uczestnicy tworzą to miejsce, dzieląc się swoim doświadczeniem. Ważną cechą grup jest to, że nie ma w ich trakcie przestrzeni na ocenę i krytykę — każda osoba ma czuć się bezpiecznie.

Dla kogo są grupy samopomocowe?

Spotkania kierowane są do osób, które szukają wsparcia w konkretnym problemie i pragną dążyć do zdrowienia. Udział w mitingach — bo właśnie tak nazywane są spotkania — jest bezpłatny i nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań. Wspólnoty są anonimowe — nie musisz spełniać żadnych kryteriów poza chęcią do zmian, aby do nich dołączyć.

Rodzaje grup samopomocowych

Oto najpopularniejsze z grup Dwunastokrokowych. Więcej informacji o tych wspólnotach znajdziesz pod podanymi linkami.

 

Na stronie każdej ze wspólnot znajduje się wykaz wszystkich mitingów, które odbywają się na terenie Polski, oraz często również poza nią. Nie ma żadnych oczekiwań co do tego, jaki ktoś musi być, żeby wziąć udział w mitingu.

W jednej ze wspólnot na początku mitingu czytany jest tekst, który mówi:  "Dołączyć do nas może każdy, bez względu na wiek, rasę, orientację seksualną, przynależność religijną lub jej brak...", "...interesuje nas tylko to, co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy Ci w tym pomóc."

Jak odzyskać radość życia — program 12 kroków

Wiele osób zadaje pytanie: Co to jest Program 12 Kroków? Z założenia jest to program rozwoju pomagający osobie chorej w powrocie do zdrowia. Pierwotnie Program 12 Kroków wypracowany został przez alkoholików, a następnie przekształcony na potrzeby innych wspólnot. Ze względu na odmienność problemów grup, pierwszy krok różni się w zależności od wspólnoty; słowo "alkohol" zastępowane jest innym wyrazem. 

12 Kroków AA

Krok Pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że utraciliśmy kontrolę nad naszym życiem.

Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok Trzeci

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

Krok Piąty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok Szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

Krok Siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok Dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok Dziesiąty

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok Jedenasty

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok Dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 

12 Kroków — ze sponsorem, czy samemu?

Istnieje przekonanie, że jest tylko jeden zły sposób pracy nad Programem 12 Kroków — pisanie go samemu. W pisaniu jedną z największych wartości jest wsparcie, doświadczenie i relacja ze sponsorem/sponsorką, wybranym/ą przez sponsorowanego.

Sponsor jest osobą z tym samym problemem, jednak z dłuższym stażem zdrowienia i większym doświadczeniem w kontekście pracy nad Krokami. Jego nazwa wzięła się właśnie stąd, że sponsoruje podopiecznego swoim czasem i doświadczeniem. Sponsoring w grupach Dwunastokrokowych działa na zasadzie wolontariatu.

Ile trwa Program 12 Kroków?

Założeniem pracy nad Programem 12 Kroków jest to, żeby uczyć się każdego dnia wprowadzać w życie zasady zawarte w nim. Mówi się, że jest to stylem życia. Każdy ma swoją, indywidualną, drogę zdrowienia. Doświadczenie członków wspólnot pokazuje, że metoda 12 Kroków jest praktyczna. Program 12 Kroków, a w zasadzie głównie Krok I, różni się w zależności od wspólnoty.

Nigdzie nie ma wytycznych, które mówiłyby o tym, w jakim czasie należy przejść przez Program 12 Kroków. Ważne jest jedynie to, żeby pracować nad nim uczciwie i z zaangażowaniem.

Wspólnoty samopomocowe pomogły zmienić życie wielu ludziom. Wsparcie i akceptacja, które można tam dostać, są nieocenione w poprawie jakości życia.

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję