Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

Dlaczego motywowanie alkoholika do leczenia jest takie trudne?

"Wiesz, kochanie, rzeczywiście, chyba mam problem z alkoholem. Zgłoszę się na leczenie..." - ile osób, żyjących z pijącymi alkoholikami chciałoby usłyszeć takie zdanie? - Wszyscy!

Ale ten scenariusz raczej się nie zdarzy.

Rozmawianie, przekonywanie i tłumaczenie najczęściej nie działa. Pojawiają się słowa wypowiadane z żarliwym przekonaniem, często ze złością, stanowczo: "ja nie jestem uzależniona/y", "piję, bo chcę i kiedy chcę, nie muszę wcale pić!", "jak nie chcę to nie piję!", "przecież nie piję codziennie!", "a do alkoholika to mi jeszcze daleko!", "to ty się powinnaś/powinieneś leczyć!”.

Alkoholik w tym momencie nie kłamie, nie wprowadza nas świadomie w błąd - on naprawdę w to wierzy.

Mechanizmy iluzji i zaprzeczania

To najbardziej charakterystyczna cecha choroby alkoholowej: usilne zaprzeczanie uzależnieniu, pomimo oczywistych, wydawałoby się, faktów. System iluzji i zaprzeczania w miarę postępu choroby rozrasta się, zasłaniając alkoholikowi dostęp do rzeczywistości. Jego umysł podpowie każdą fałszywą myśl usprawiedliwiającą w inny sposób kłopoty życiowe.

W decyzji o podjęciu leczenia kluczowe jest to, czy alkoholik ponosi realne, wymierne konsekwencje swojego picia i wyraźnie je dostrzega.

Osoby, które sygnalizują alkoholikowi, że jego picie stanowi problem, stają się wrogami. Jednak bywają momenty, gdy osoba uzależniona ma szansę powiązać swoje problemy życiowe, z tym że nałogowo i szkodliwie pije alkohol - na przykład w sytuacji, kiedy:

  • dochodzą do niej informacje o niespłaconych długach,
  • kiedy zauważa, że dzieci jej unikają albo straciła do nich wręcz prawa rodzicielskie,
  • kiedy traci pracę z powodu picia alkoholu,
  • podczas długiego i pełnego cierpienia kaca po ostatnim piciu, itd.

To jest najlepszy moment na motywowanie do leczenia alkoholizmu poprzez konfrontację z rzeczywistością, bowiem taka świadomość kłopotów spowodowanych piciem nie przetrwa długo i niebawem naruszona chwilowo konstrukcja obronna umocni się na powrót.

 

Dariusz Siudak terapeuta uzależnień - porozmawiamy?


Dlaczego zdecydowali się na leczenie alkoholizmu?

Zdecydowana większość pacjentów Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień NASZ DOM trafiła na leczenie: "bo żona się wyprowadziła", "bo szef postawił warunek", "bo rodzina zmusiła", "bo zwolnili mnie z pracy" itd. Wstępna motywacja osoby uzależnionej od alkoholu nie jest ważna. Dopiero w procesie terapii przychodzi moment na zaakceptowanie choroby alkoholowej i znalezienie własnej motywacji do leczenia.

Możliwe jest przygotowanie bliskich osób z otoczenia alkoholika do rozmowy, która konfrontowałaby go ze skutkami picia.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Ceny prywatnego leczenia alkoholizmu

Zapytaj o wolne miejsca
i aktualne ceny leczenia alkoholizmu
Informacje pod numerem tel:

+ (48) 698 323 698
prywatne leczenie alkoholizmu ceny, terapia uzależnień