* Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Witamy w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień NASZ DOM
w Masłowie koło Kielc, Telefon +48 698 323 698 oraz +48 664 033 030

← Wszystkie artykuły

Następstwa nadużywania alkoholu - Zespół Abstynencyjny i powikłania

Ciąg alkoholowy - długotrwałe spożywanie alkoholu, powoduje zmiany w metabolizmie organizmu. Następuje zatrucie organizmu. W okresie 12 - 24 godzin od zaprzestania picia naturalną reakcją organizmu jest wystąpienie Zespołu Abstynencyjnego. W zależności od ilości i czasu spożywania alkoholu objawy zespołu mogą być mniej lub bardziej dotkliwe. Do charakterystycznych objawów Zespołu Abstynencyjnego są: drżenie rąk, drżenie całego ciała, wzmożona potliwość aż do zalewania się potem, nudności, wymioty, biegunka. Do bardziej niebezpiecznych dla zdrowia należą podwyższone ciśnienie krwi, odwodnienie organizmu oraz wypłukanie elektrolitów z krwi, które są niebezpieczne nawet dla życia pacjenta. Powikłania mogą mieć również charakter psychiczny. W uczuciach pojawiają się lęk, pobudzenie, bezsenność. Brak wcześniejszych oznak zbliżających się powikłań, brak dolegliwości fizycznych powoduje, że często są przeoczone a skutki są bardzo poważne.

Do najczęstszych powikłań psychicznych w Zespole Abstynencyjnym należą:

Padaczka alkoholowa - drgawki alkoholowe, mogą pojawić się 2, 3 dni po ograniczeniu picia. Przy ataku drgawkowym następuje utrata przytomności, drgawki, mimowolne oddawanie moczu. Padaczka alkoholowa jest zawsze poważnym zagrożeniem dla życia. Pierwsza pomoc, w takich wypadkach polega na zabezpieczeniu człowieka przed urazami spowodowanymi drgawkami, najlepiej ułożyć ciało w pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.

Delirium tremens  majaczenie alkoholowe. Może wystąpić 2,4 dni po ograniczeniu picia. Najpierw obserwuje się niepokój i lęk oraz bezsenność, do których dołączają się zaburzenia świadomości (zaburzenia czasowo-przestrzenne; dezorientacja) towarzyszą temu urojenia, iluzje i omamy. Chory może widzieć ruchliwe, małe i wielkie zwierzęta, różne dziwne stwory, niezwykłe twarze i postacie. Może odczuwać, że chodzą po nim robaki czy mrówki, czasem mówi o dziwnych smakach i zapachach. Mózg "płata figle" do tego stopnia, że chory czuje, że bierze udział w wydarzeniach, które miały miejsce w pracy, czy w domy, czy w jakimś innym miejscu. Bierze w nich czynny udział. Charakterystycznym dla majaczenia jest to, że nasila się w nocy, kiedy jest ciemno. Stan majaczenia jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet czasami dla życia. Niewydolność krążenia z powodu przeżywania silnego niepokoju może prowadzić nawet do zgonu. Dlatego wymagane jest leczenie szpitalne.

Ostra halucynoza może być również następstwem zespołu abstynencyjnego. Z reguły zaczyna się nagle. Najczęściej chory słyszy odgłosy, które mu grożą, czasami oskarżają, a niekiedy żywo dyskutują na jego temat. Zdarza się czasami, że nakazują popełnić samobójstwo (powieś się powieś się) bądź np. odcięcie ręki (albo utniesz sobie rękę, albo ci urżniemy łeb). W miarę trwania choroby mogą dołączyć się urojenia, które są ściśle związane z zasłyszanymi treściami np. paranoje prześladowcze. Nierzadko występują również halucynacje uczuciowe np. chodzące mrówki, robaki albo kasza czy włosy w jamie ustnej. Choroba zwykle trwa od kilku dni do miesiąca, wymaga leczenia farmakologicznego, najczęściej w warunkach szpitalnych.

Paranoja alkoholowa to inny rodzaj zaburzeń psychicznych spowodowany nadużywaniem alkoholu, występujący zwykle u mężczyzn po 40 roku życia. Spotykane u prawie wszystkich alkoholików wątpliwości co do wierności partnerki nabierają cech urojeń. Prowadzi to do coraz większych kłótni, zadręczania pytaniami, żądania wyjaśnień, śledzenia, nadmiernej kontroli. Połączone jest to często z pogróżkami, agresją wobec partnerki, wymuszania przyznania się do winy. W rozwiniętej chorobie dochodzi do zawężenia wszelkich zainteresowań, zaniedbania pracy i koncentracji na poszukiwaniu dowodów winy partnerki. Zaburzenie to ma charakter często przewlekły i jest odporne na leczenie farmakologiczne.

Zespół Korsakowa - zaburzenie psychiczne, które występuje po wielu latach intensywnego picia jako przejaw ciężkich zaburzeń metabolicznych. Główne objawy to  zaburzenia pamięci (głównie zapamiętywania i przypominania), zmyślanie wydarzeń, które mają wypełnić luki pamięciowe, dezorientacja w czasie i miejscu oraz zafałszowane poznawanie osób. W około 20% przypadków zaburzenie to przechodzi w głębokie otępienie.

Objawy depresyjne często są charakterystyczne dla choroby alkoholowej. Mogą pojawić się w każdym stadium uzależnienia, nawet w okresie abstynencji. Często związane są ze zmianami w życiu spowodowanymi piciem. Porażki, zmiany nastawienia otoczenia itp. są zwykle skutkiem nadużywania alkoholu. Podstawowym objawem są smutek, przygnębienie, niepokój, lęk, zaburzenia snu, apatia, spadek aktywności. Często zdarza się, że uzależnieni leczą depresję, odwiedzają gabinety psychiatryczne nie lecząc choroby alkoholowej. Nadużywanie alkoholu tłumaczą stanem depresyjnym, próbując go uniknąć. Tymczasem depresja jest skutkiem nadużywania alkoholu, a nie odwrotnie. Doświadczenie wskazuje, że trzeźwe życie powoduje cofnięcie się objawów depresyjnych.

 

Źródło: Bohdan Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą

 

Podobne artykuły


Nawroty choroby alkoholowej

Interwencja wobec osoby uzależnionej

Dwanaście Kroków AA

Dlaczego motywowanie alkoholika do leczenia jest takie trudne?

Polecamy książkę

Czy dajemy gwarancję na skuteczność terapii?